Ingatlanjogi Tanácsadás

#567
2009-ben elváltam a férjemtől és a Bíróság az ingatlant 50-50 %-os megosztásban ítélte meg. Mivel nem tudtuk a másik felet (egymást) kifizetni, így az eladás mellett döntött a bíróság. Azóta áruljuk a házat. Most volna egy vevő aki készpénzzel kifizetné, de a volt férjem szavával éljek nem szimpatikusak a vevők, és nem adja el nekik. De engem sem óhajt kifizetni a házrészből, pedig mostanában egy nagyobb összeghez jutott, mely fedezné az én részemet. Válásunk óta kérem, hogy mivel én nem lakom a házban, állítása szerint Ő sem, pedig ott fürdik, mos, ruhát szárit, Wc-re jár stb... ezért így ez nem igaz, hisz, közüzemi számlákkal lehet bizonyítani a ház általa történő használatát. Kértem, adjuk ki albérletbe, de abba sem megy bele. Így tulajdonképpen én semmilyen módon nem jutok a pénzemhez. Az albérlet is részemről megoldást jelenthet, mivel kevés a nyugdíjam. Ezért kérdezném, hogy milyen jogi útja volna, hogy beleegyezzen az eladásba, esetleg albérletbe adásba, vagy időközönként általa használt ingatlan után valamennyi pénz fizetésébe? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm ! Tisztelettel: K. Ferencné


Tisztelt Tisztelt!

Sajnos, amennyiben a volt férje elzárkózik attól, hogy az ingatlant közösen értékesítsék, nem marad más lehetőség mint egy újabb peres eljárás, melyben az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését kérheti a bíróságtól.
Javaslom, hogy ajánlott, tértivevényes levélben hívja fel a volt férjét, járuljon hozzá az ingatlan értékesítéséhez a vevők részére, ennek hiányában pedig ahhoz, hogy szüntessék meg az ingatlanon fennálló közös tulajdont akként, hogy a vevők által kínált vételár alapul vételével váltsa magához az Ön tulajdoni hányadát.
Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, bírósághoz fordulhat, és peres eljárás keretében kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését. Ha tulajdonostársa nem tudja - vagy nem akarja - megváltani az Ön tulajdoni hányadát, a bíróság a tulajdonközösség megszüntetését az ingatlan társasházzá nyilvánítása, vagy árverési értékesítése útján is elrendelheti. Az utóbbi esetben a költségek levonása után fennmaradó vételár kerül megosztásra a tulajdonostársak között, tulajdoni hányadaik arányában.
Arra a bíróság sem kötelezheti a volt férjét, hogy adja bérbe a tulajdonát, viszont az által elhasznált rezsiköltségek elszámolhatóak akár a közös tulajdon megszüntetése iránti perben is.

Tisztelettel,

#565
Tisztelt Ügyvéd Úr! Tanácsát szeretném kérni ingatlan ügyben. Az ingatlan Kapuváron található aminek több örököse van. Az egyik örökös testvér párnak nagyobb része van az ingatlanban és ők a környéken élnek. A többi örökös a szélrózsa minden irányában. A Kapuvár környékén élő többségi örökösök semmilyen módon még nem tettek lépést,hogy eladnák az ingatlant vagy ha igényt tartanak az ingatlanra akkor a többi örököst kifizetnék. Kérdésem az lenne,hogy a többi örökös felszólíthatja-e őket az ingatlan eladására vagy ha nem adják el akkor a többi örököst fizessék ki a törvényileg járó X összeggel? Kihez fordulhatnak az örökösök jogorvoslatért és milyenek az esélyeik egy ilyen kacifántos helyzetben? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Ildikó


Tisztelt Ildikó67!

Igen, felhívhatja a tulajdonostársait a közös tulajdon megszüntetésére a fenti módon.
Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, bírósághoz fordulhat, és peres eljárás keretében kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését. Ha egyik tulajdonostárs sem tudja - vagy nem akarja - megváltani a másikat, a bíróság a tulajdonközösség megszüntetését az ingatlan társasházzá nyilvánítása, vagy árverési értékesítése útján is elrendelheti. Az utóbbi esetben a 
költségek levonása után fennmaradó vételár kerül megosztásra a tulajdonostársak között, tulajdoni hányadaik arányában.

Tisztelettel,

#562
Tisztelt Ügyvéd Úr! Ingatlanunk 3 tulajdonos nevére van bejegyezve, 1/4-1/4 és 1/2 arányban. Régebben értékesíteni szerettük volna, de a tulajdonostársak nem voltak együttműködőek. Ez a helyzet most is fennáll. Az ingatlanban jelenleg két tulajdonos él: az egyik 1/4, a másik 1/2 részben birtokolja az ingatlant. Kérdésem az, hogy bármelyik résztulajdonos élhet-e az értékesítés jogával a másik beleegyezése nélkül, vagy mindenképpen kell a többi tulajdonos beleegyezése is. Milyen módon oldhatom meg, hogy mondjuk értékesítsem a házat, és az összegből részarányosan megkapják a tulajdonostársak a részüket. Egyáltalán megtehetem-e a többiek engedélye nélkül is? Üdvözlettel


Tisztelt Szabina!

A saját tulajdoni hányadát bármelyik tulajdonostárs önállóan is értékesítheti. Ehhez nincs szükség a többi tulajdonostárs beleegyezésére, viszont fel kell hívni őket elővásárlási joguk gyakorlására.
Tehát minden tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadát értékesítheti, Ön a tulajdonostársa tulajdoni hányadának értékesítésére természetesen nem jogosult.

Tisztelettel,

#552
Két gyermekem az édesapjuk után 25%-nyi részt örökölt egy nyaralóból. 75% a nagybátyjuk tulajdona. Az övé azért 75%, mert a még élő nagymama, ill. a nagybátyj édesanyja "eladta" az ő 50%-át, vagyis megfosztotta az unokáit egy jövőbeni újabb 25%-os résztől, mikoris mindkét félnek 50-50% tulajdonrésze lehetett volna. De ez most már mellékes. A lényeg: idén lesz 4. éve, hogy egyáltalán nem jutottak le a gyerekek, ők sem - mármint a nagybáty és családja - tartózkodnak 2 hétnél többet nyáron. Ennek ellenére nem ajánlja fel az ő ott-tartózkodásukat, 4 évvel ezelőtt is úgy kellett "kuncsorogni" azért az 1-2 hétért. Mit tehetünk, mihez van joguk a gyerekeknek? Köszönettel várom válaszát.


Tisztelt Ágnes!

A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is [Ptk. 5:75. §].

A közös tulajdon hasznainak szedése tehát a többségi tulajdonos felajánlásától függetlenül is megilleti a két gyermeket. Célszerű lenne a tulajdoni hányadok arányában megállapodással megosztani a használatot akár természetben, akár időtartamban.

Tisztelettel,

#545
Tisztelt ügyvéd Úr! Olyan kérdéssel fordulok önhöz, amiben adott egy ingatlan, amiben édesapám halála után, édesanyám a tulajdoni részét nekem ajándékozta, holtig tartó haszonélvezet van anyukámon. Így a húgom 1/4, én pedig 3/4 részben vagyok tulajdonos. A problémám az, hogy húgom az élettársával rengeteg közmű tartozást halmozott fel az ingatlanra, ahol édesanyám, húgom, az élettárs és a közös gyermekük lakik jelenleg. Édesanyám fizet amit tud, de egyedül nem győzi, és a ház már igencsak felújításra szorulna, de húgom párjával csak le akarja lakni, és ez a férfi teljes befolyása alatt tartja húgomat, aki nem mellesleg skizofréniában szenved, gyógyszeres kezelés alatt áll. Többször felajánlottam, hogy kifizetem a húgomra eső részt, hogy menjenek el. és éljék a saját életüket, persze erről hallani sem akarnak! Fizetni sem hajlandók semmibe! Édesanyám lassan már belebetegszik ebbe, és én sem tudom milyen megoldást tudnék találni, hogy ezt a férfit eltávolíthassam a házból, és esetleg akkor majd húgom is utána megy! Mit tehetek meg ilyen helyzetben? Közös tulajdon megszüntetése? Egyáltalán van-e joga az élettársnak ott lakni és beleszólni mindenbe, plusz eladósíthatja a házat, és én tehetetlenül nézzem végig? Köszönöm válaszát!


Tisztelt Katalin!

A közműtartozást a szolgáltató a szerződő féltől tudja követelni.
Egyetértek Önnel abban, hogy végső megoldást a közös tulajdon megszüntetése iránti per jelenthetne, melyben megválthatná a testvére tulajdoni hányadát.
Addig is édesanyja az ingatlan haszonélvezőjeként lakás kiürítése iránti per útján a jelen tulajdoni viszonyok mellett is kötelezhetné testvérét és élettársát a kiköltözésre.

Tisztelettel,