Ingatlanjogi Tanácsadás

#129
Tisztelettel üdvözlöm! Abban kérném tanácsát, van-e ráció a következőt megfontolni: egy családi ház felépítését nem magánszemélyként, hanem a.) egy új, a tevékenységében ingatlan bérbeadással is foglalkozó vállalkozás keretében kivitelezzünk? b.) jelenlegi - most még EVA-s, de akkor átminősítendő egyéni vállalkozás tevékenységi körét ingatlan bérbeadással kibővítve kivitelezzük? Bármelyik esetben jogszerű-e, ha a vállalkozás tulajdonosa (akár új cég, akár egyéni vállalkozó) saját magának/családjának adja bérbe a felépíttetett új ingatlant? E megoldások mellett szól a beruházás azonnali áfa megtakarítása, tehát most fel lehetne húzni, s berendezni áfa mentesen a házat. Ezt jól tudjuk? Ellene szól, hogy ennek később ára lesz: a "bérbeadás" áfa és adóvonzatai, illetve nagyon megbonyolíthatja a későbbiekben a dolgokat, ha netán mégis eladásra kerülne az ingatlan egy előre nem látható esemény miatt. Szeretnénk megalapozottan dönteni, s csak olyan megoldás érdekel, ami teljesen jogszerű és az adóhatóság számára elfogadható. Köszönjük válaszát!


Tisztelt Brigitta!

Kérdései főleg pénzügyi jellegűek. Nem kívánom eldönteni, hogy az Ön esetében, egy ilyen jogügyletben van-e ráció. Kétségtelen, hogy a bérbeadásnak a későbbiekben lesznek adóterhei, ahogy az is, hogy az ingatlan esetleges eladása esetén is másként fognak alakulni az adóterhek (évi 2%-os, tehát 50 éves amortizáció). A társaság jogszerűen adhatja bérbe Önöknek az ingatlant, viszont a szerződés megkötésénél legyenek figyelemmel a képviselők összeférhetetlenségére (Ptk. 221. § (3) bek.: (3) A képviselő nem járhat el, ha a szemben álló vagy ellentétesen érdekelt fél ő maga vagy olyan személy, akit ugyancsak ő képvisel.)

Tisztelettel,