ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


I. A HONLAP EGÉSZÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jogszeru.hu honlapnak és valamennyi aloldalának (a továbbiakban együttesen: Honlap) szerkesztője és üzemeltetője Dr. Kollár Andor ügyvéd (6720 Szeged, Deák Ferenc utca 2., a továbbiakban: Szolgáltató).
 2. A Honlap felhasználója az a természetes személy vagy a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §-a szerinti gazdálkodó szervezet aki, illetve amelyik a Honlapot meglátogatja (a továbbiakban együttesen: Látogató).
 3. A Honlap használata ingyenes, mindennemű korlátozás nélkül.
 4. A Honlap használatához nem szükséges regisztráció.
 5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azért, ha a Látogató által megadott adatok bármilyen okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válnak.
 6. A Szolgáltató bármikor jogosult a Honlap arculatát, tartalmát egyoldalúan megváltoztatni, a felületén reklámokat megjeleníteni, üzemeltetését részben/egészében szüneteltetni, vagy véglegesen befejezni. A fentiek miatt a Látogató semmilyen jogcímen nem érvényesíthet igényt a Szolgáltatóval szemben.
 7. A Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap bármelyik szolgáltatásának igénybevétele, tartalmának elolvasása a jelen általános felhasználási feltételek tudomásul vételének minősül.

II. A HONLAP EGYES ALOLDALAIRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

II/1. INGATLANJOGGAL KAPCSOLATOS ONLINE JOGI TANÁCSADÁS

 1. A Látogató a Honlap erre a célra létrehozott felületén teheti fel ingatlanjoggal kapcsolatos kérdését (a továbbiakban: Kérdés).
 2. A Látogatónak a Kérdés feltevéséhez a megszólítását, az e-mail címét és a megyei szintű lakóhelyét kötelező megadnia, a teljes neve, illetve a kérdéssel érintett ingatlan fekvésének megadása nem kötelező. A Látogatónak a Kérdés továbbítását megelőzően el kell fogadnia a jelen általános felhasználási feltételeket, mely elfogadás egyúttal a fenti adatok kezeléséhez való önkéntes és határozott hozzájárulását is jelenti.
 3. A Látogató kifejezetten hozzájárul a Kérdés Szolgáltató általi moderálásához, illetve ahhoz, hogy a Kérdés a megadott megszólítással, és a Szolgáltató válaszával együtt megjelenjen a Honlapon, illetve a Szolgáltató által üzemeltetett Facebook, Twitter, Google+ vagy egyéb közösségi oldalakon.
 4. A Szolgáltató a válaszadás megtörténtéről e-mailben értesíti a Látogatót.
 5. A Kérdés válaszadás nélkül törlésre kerül, amennyiben azt más honlapon is feltették, továbbá ha kizárólag kis- vagy nagy betűket tartalmaz, illetve ha ékezetek nélkül íródott.
 6. A Szolgáltató nem köteles a Kérdést és/vagy választ megjeleníteni a Honlapon, és bármikor dönthet úgy, hogy a már megjelenített kérdéseket és/vagy válaszokat indokolás és értesítés nélkül törli a Honlapról vagy egyéb közösségi oldalakról.
 7. A Szolgáltatót a Kérdés megválaszolása tekintetében határidő nem köti.
 8. A Szolgáltató a Kérdés megválaszolására nem köteles.
 9. A szolgáltatás a Kérdés Látogató általi elküldésével veszi kezdetét, és a Kérdés Szolgáltatóhoz történő megérkezésekor minősül teljesítettnek, figyelemmel arra, hogy Szolgáltató a válaszadásra nem köteles.
 10. A Kérdésre adott válasz és a Honlapon található egyéb tartalmak kizárólag tájékoztató jellegű információnak minősülnek! A Látogató a Honlapon szerzett információkat kizárólag saját felelősségére használhatja fel!
 11. A Szolgáltató mindennemű felelősségét teljes körűen kizárja a szolgáltatás Látogató általi igénybevétele kapcsán, különös tekintettel a Honlapon található válaszok helyességére.


II/2. INGYENES KALKULÁTOROK

 1. A Látogató a Honlap erre a célra létrehozott felületén korlátozás nélkül végezhet számításokat valamennyi kalkulátorral.
 2. Az eredmény megjelenítésével a kalkulátorok használata során bevitt számadatok helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek az adatbázisból.
 3. A szolgálatatás a kalkulátor használatához szükséges első adat Látogató általi megadásával veszi kezdetét, és az eredmény megjelenítésével vagy az adatbevitel bármely okból történő megszakadásával minősül teljesítettnek.
 4. A kalkulátorok nem veszik figyelembe a vonatkozó jogszabályok valamennyi rendelkezéseit, ezért a segítségükkel elvégzett számítások eredményei olykor csak közelítő értéket képviselnek, és kizárólag tájékoztató jellegű információnak minősülnek! A Látogató a kalkulátorok eredményeit kizárólag saját felelősségére használhatja fel!
 5. A Szolgáltató mindennemű felelősségét teljes körűen kizárja a szolgáltatás Látogató általi igénybevétele kapcsán, különös tekintettel az eredmények helyességére.

II/3. FÖLDHIVATALOK ÉS BÍRÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

 1. A Látogató a keresési szempontok megadásával kereshet az adatbázisban.
 2. A szolgáltatás a keresési szempontok Látogató általi megadásával veszi kezdetét, és a keresési eredmény megjelenítésével minősül teljesítettnek.
 3. A Látogató kizárólag a saját felelősségére használhatja fel a keresés eredményét!
 4. A Szolgáltató mindennemű felelősségét teljes körűen kizárja a szolgáltatás Látogató általi igénybevétele kapcsán, különös tekintettel az adatbázisban szereplő adatok helyességére.

III. ADATVÉDELEM

 1. A Szolgáltató rögzíti, rendszerezi és tárolja a II/1.2. pontban rögzített szolgáltatás igénybevétele alkalmával, továbbá a Honlap Kapcsolat menüpontja alatt, illetve az ügyvédi munkadíjra vonatkozó árajánlat igénylése alkalmával a Látogató által önkéntesen megadott alábbi adatokat: teljes név, megszólítás, megyei szintű lakóhely, e-mail cím és a Kérdéssel érintett ingatlan fekvése (a továbbiakban: Adatok). A Látogató a Szolgáltatóhoz küldött e-mail útján bármikor jogosult a rá vonatkozó Adatok módosítását kérni.
 2. Az adatkezelés kezdete az Adatok rögzítésének napja a Szolgáltató adatbázisában. Az adatkezelés vége az Adatok adatbázisban történő rögzítésétől számított legfeljebb 5 (öt) év. A Látogató feltétel és indokolás nélkül, bármikor igényelheti a rá vonatkozó Adatok adatbázisból történő törlését. Az Adatok törlését a Szolgáltató haladéktalanul végrehajtja. Az adatkezelés végén az Adatok törlődnek az adatbázisból. Az Adatok törlése helyreállíthatatlanul felismerhetetlenné teszi a Látogatóhoz kötődő valamennyi információt. A Szolgáltató bármikor jogosult indokolási és értesítési kötelezettség nélkül törölni a Látogatóra vonatkozó Adatokat.
 3. Az adatkezelés célja kizárólag a Látogatóval történő kapcsolattartás és a Szolgáltató üzleti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás. Az adatkezelő a Szolgáltató. A Látogató az Adatok megadásával feltétlen és ingyenes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Adatokat az adatkezelés időtartama alatt nyilvántartsa, kezelje, és azokat kizárólag az adatkezelés céljából felhasználja.
 4. A Szolgáltató kizárólag az adatkezelés céljából jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozó az Adatokat kizárólag feldolgozás céljából kaphatja meg a Szolgáltatótól. A Szolgáltató és az adatfeldolgozó az Adatok más célú felhasználásra, nyilvánosságra hozatalára, azok értékesítésére, ingyenes átruházására, vagy harmadik személy részére történő átadására, továbbításra nem jogosult, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.
 5. A Látogató az adatkezelés időtartama alatt bármikor tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó Adatok kezeléséről. Az adatkezelő (Szolgáltató) kérelemre a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az adatbázisban tárolt e-mail címre írt levél formájában írásban tájékoztatást ad az érintettnek a vele kapcsolatosan kezelt Adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás az info@jogszeru.hu e-mail címen igényelhető.
 6. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.
 7. A Honlap a megfelelő működéshez sütiket (cookie-at) használ. Ezek kis méretű adatfájlok, melyek automatikusan kerülnek elhelyezésre az Ön számítógépén, ahogy az más webhelyeken és internetszolgáltatóknál is történik. Általánosságban a sütik megkönnyítik a Honlap használatát, elősegítik, hogy a Honlap a Látogató számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a Szolgáltató részére a Honlap működésének ellenőrzését és az azon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A sütik segítségével a Honlap bizonyos ideig megjegyzi a Látogató műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a Honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így a Látogatónak nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor a Honlapra ellátogat, vagy az egyik oldalról egy másikra navigál.
 8. Más sütik célja az azzal kapcsolatos információk gyűjtése, hogy a Látogató hogyan használja a Honlapot. Ezek a sütik olyan információk elérését teszik lehetővé, mint például, hogy melyik oldalt, aloldalt nézte meg a Látogató, annak mely részére kattintott, hány oldalt vagy aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes oldalak megtekintési ideje, milyen eszközt használt az oldalak megtekintésére, vagy mely földrajzi helyről tekintette meg oldalakat stb. Mindezek célja a Honlap és a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztése, optimalizációja és ez által a felhasználói élmény javítása, a zavartalan és megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás biztosítása. A Honlap látogatottságára vonatkozó statisztikai adatok elemzése a Google Analytics, míg a reklámok megjelenítése a Google AdSense szolgáltatások segítségével történik. A Google Analytics szolgáltatása sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról ide, míg a Google adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.
 9. Ön törölheti vagy letilthatja a sütiket, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az AllAboutCookies.org webhelyen találja.
 10. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra, és semmiképpen nem használhatók fel az Ön személyazonosságának megállapítására.
 11. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító neve: Farkas Róbert egyéni vállalkozó; székhelye és postacíme: 7561 Nagybajom Sugár utca 59.; nyilvántartási száma: 17113684; adószáma: 65661424-2-34; telefonszáma: +36306158300; honlapja: www.digitalhost.hu; e-mail címe: info@digitalhost.hu

IV. SZERZŐI JOGOK

 1. A Honlap arculata és tartalma - amely magában foglalja a grafikus elemeket és a programozást is -, a szerzői jog hatálya alá tartozik, és a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. A Szolgáltató, mint a szerzői jog jogosultja minden jogot fenntart. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

V. ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA, HATÁLYBA LÉPÉSE

 1. Az általános felhasználási feltételek bármikor, egyoldalúan módosíthatóak a Szolgáltató által, azzal a korlátozással, hogy mindenkor érvénytelen az olyan kikötés, amely alapján a Látogató által ingyenesen igénybe vett szolgáltatásért a szolgáltatás tartama alatt, vagy utólagosan bármilyen jogcímen díjazás lenne követelhető. A módosítások a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.
Szeged, 2016. február 29.