Ingatlanjogi Tanácsadás

#215
Tisztelt Ügyvéd Úr! D-né B. Éva vagyok Kérdésem a következő lenne. Meghirdettük eladásra családi házunkat. Hamarosan jelentkezett egy külföldi állampolgár,aki nem európai állampolgár. De elég gyorsan szeretné megvásárolni ingatlanunkat. Szeretnék Öntől tájékoztatást kérni, az ingatlan eladásával kapcsolatban. 9100 Tét Válaszát előre is köszönöm D.-né B. Éva


Tisztelt Éva!

Nem tudom pontosan mire kíváncsi, megkeresését úgy értelmeztem, hogy a leendő külföldi vevő tulajdonszerzésével kapcsolatosan szeretne tájékoztatást kapni. A külföldiek ingatlanszerzését a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szabályozza. A fenti jogszabályt kell alkalmazni a 2014. október 3-a után indult ügyekben. Az ingatlan tulajdonjogának külföldi által történő megszerzésére irányuló kérelmet formanyomtatványon az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. A 3.600,- Ft-os adatszolgáltatási díj megfizetését követően a 21 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapot a kormányhivatal szerzi be. A megindult engedélyezési eljárásban a kérelem benyújtását követően kérelmezett erkölcsi bizonyítványt is csatolni kell. Lehetőség van arra, hogy az erkölcsi bizonyítvány kézbesítési címeként közvetlenül az eljáró kormányhivatalt jelölje meg. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XX. fejezete szerint ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50 000 forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket köteles megfizetni.

Tisztelettel,