Ingatlanjogi Tanácsadás

#534
Tisztelt Ügyvéd Úr! Anyukám 11 éve eladott egy szőlőt, amin egy présház is van. Adásvételi szerződés lett írva, azonban az új tulajdonos nem írta át az ingatlant a saját nevére és azóta sem gondozza. A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetre van-e valami jogszabály, hogy x év után visszaszáll-e az előző tulajdonosra az ingatlan? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!


Tisztelt Evelin !

Az ingatlan tulajdonjogának átszállásához annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. Amennyiben tehát ez nem történt meg, az ingatlannak még mindig az édesanyja a tulajdonosa - annak tulajdonjoga tehát nem szállhat vissza rá. Egyébként nem létezik olyan jogszabály, amely alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog egy idő eltelte után "visszaszállna" az eredeti tulajdonosra amiatt, mert az új tulajdonos nem gondozza az ingatlant.

Tisztelettel,

#532
Tisztelt Ügyvéd Úr! Édesanyám 6 évvel ezelőtt ingatlanának 1/2 részét unokájának (öcsém fia) ajándékozta. Az ajándékozási szerződésben szerepelt, ha beteg lesz ápolják, segítik az unoka szülei. Ez nem valósult meg, édesanyámat én ápoltam, gondoztam haláláig. Az a kérdésünk, mivel az ajándékozási szerződésben leírtak nem teljesültek, testvéremmel visszakaphatjuk-e az elajándékozott részt. Az ingatlan másik 1/2 része 1/4, 1/4 tulajdona az öcsémé és az enyém. Válaszát előre is köszönöm.


Tisztelt Julianna!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:237. §-a alapján az ajándékot az ajándékozó követelheti vissza. Mivel nem Önök voltak az ajándékozók, így visszakövetelni sem tudják az ajándékot.
Figyelemmel azonban arra, hogy az ajándékozásra az örökhagyó halálát megelőző tíz éven belül került sor, testvérével kötelesrészre jogosultak. Kötelesrész címén a kötelesrészre jogosultat annak harmada illeti meg, ami neki - a kötelesrész alapja szerint számítva - mint törvényes örökösnek jutna [Ptk. 7:81.§ (1) bekezdés a) pont és 7:82. §].

Tisztelettel,

Tisztelettel,

#530
Tisztelt Ügyvéd úr! Édesanyám az unokáinak szeretné ajándékozni az ingatlant. Az ingatlanra szabad felhasználású hitelt vettünk fel. Kérdésem, hogy az ingatlant így is át lehet-e íratni az unokák nevére vagy csak ha lejárt a hitel? Köszönőm válaszát.


Tisztelt Antal!

Amennyiben az ingatlan terhére nem került bejegyzésre elidegenítési- és terhelési tilalom, elviekben nem lenne akadálya az értékesítésnek, azonban ezt megelőzően mindenképpen mutassák meg a bankkal kötött kölcsönszerződést egy ügyvédnek; valószínűnek tartom ugyanis, hogy a szerződésben kikötésre került, hogy az ingatlan tulajdonjogának elidegenítéséhez a bank hozzájárulása szükséges. Ha ezt nem tartják be, a földhivatal ugyan átjegyzi a tulajdonosváltozást, azonban a bank szerződésszegésre hivatkozással felmondhatja a szerződést, melynek következtében az egész tartozás egy összegben esedékessé válik.

Tisztelettel,

#529

Tisztelt Cím! A férj külföldön él. Tartozása van egy magyarországi banknál, amiről a feleség nem tudott. A feleségnek van egy lakása,amit a szüleitől kapott ajándékba. A szülők még benne laknak. A haszonélvezet a szülőké. A kérdésem a következő: behajthatja-e a bank a feleségen a tartozást? Ráterhelheti-e a bank a feleség lakására a tartozást? Köszönöm a válaszát.


Tisztelt Zsuzsa!

Főszabályként a házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei és közösen viselik a bármelyik házastárs által a házastársi vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:37. § (2) bekezdése].

Amennyiben tehát a tartozás a házastársi vagyonközösség fennállása alatt keletkezett, a tartozás közös jellegére tekintettel a feleség különvagyonának minősülő különvagyoni ingatlanon is végrehajtható.

Tisztelettel,

#528
Tisztelt uram. Az építési vállalkozóm hét hónappal később adta át nekem az ingatlant szerződésben előírtakhoz képest. Természetesen még mindig vannak hiányosságok, amiket be kellene fejezni, illetve hibák! Aztán én már kifizettem a teljes vételárat az ingatlanra, de az albetétesítést a vállalkozó ügyvédje még mindig nem csinálta meg, holott ennek már kész kellene lenni az átadás pillanatában. Jogi lépéseket szeretnék tenni, de nem tudom kihez fordulhatnék.


Tisztelt Róbert!

Kérdésére egyetlen válasz adható: bármelyik Ön által választott ügyvédhez fordulhat. Kizárólag egyetlen ügyvéd nem képviselheti Önt, aki a szerződéseket szerkesztette.

Tisztelettel,