PÓTKOCSI ILLETÉK KALKULÁTOR – visszterhes tulajdonszerzés:

Válasszon az alábbi lehetőségek közül!

Gépjármű-forgalmazó vagy pénzügyi lízinget folytató vállalkozó szerzi meg a pótkocsit. [?]
a jogügylet egyenes ági rokonok vagy házastársak közöttinek minősül [?]
az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében közeli hozzátartozóval megkötött jogügylet [?]
egyik sem a fentiek közül