Ingatlanjogi Tanácsadás

Férjem ingatlana a húga nevén van, mivel elég sok kétes ügye volt, s nem akarta, hogy lefoglalás alá kerüljön. Házasságkötésünk után egy ingatlan ajándékozási szerződést írattunk egy ügyvéddel, amelyben a férjem nevére került az ingatlan én pedig haszonélvezője lettem. Ennek 5 éve. A Földhivatalban ez nem került rögzítésre az előbbiek miatt. A házra utána közel 20 milliót költöttünk, teljesen felújítottuk, parkosítottuk. Érvényes-e ez a közel 5 éves szerződés, bevihetem-e a Földhivatalba rögzítésre? Köszönöm.


Tisztelt Ilona!

Amennyiben az ajándékozási szerződés egyébként érvényesen létrejött, kizárólag az öt éves időmúlás miatt a szerződés nem válik érvénytelenné.
Ha rendelkezik a szerződésből két eredeti és egy ügyvédi szárazbélyegzővel ellátott másolati példánnyal, illetve a B400-as NAV adatlapokkal, a szükséges szolgáltatási díj megfizetése mellett a tulajdonjog, illetve a haszonélvezeti jog bejegyzését kérelmezve be is nyújthatja az okiratot földhivatalba. Kizárólag a leírtakból kiindulva a bejegyzésnek akadálya nincs.
Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy 
a vagyonszerzési illeték alapjául szolgáló forgalmi érték megállapításánál az abban az időpontban fennálló forgalmi érték az irányadó, amikor a vagyonszerzést a közjegyző vagy bíróság bejelenti, illetve az ingatlanügyi hatóság a hozzá érkezett vagyonszerzési ügy iratait továbbítja az állami adóhatóságnak, vagy a vagyonszerzésről az állami adóhatóság más módon tudomást szerez.
Lakóház ajándékozása esetén az ajándékozási illeték mértéke az ingatlan fentiek szerint megállapított forgalmi értékének 9%-a, egyéb ingatlan esetében pedig 18%-a.
Ugyanakkor mivel a szerződések földhivatalba történő benyújtásának határideje 30 nap, a késedelmes időszakra vonatkozóan a NAV mulasztási bírságot fog kiszabni, ami az ingatlan értékét és a mulasztás időtartamát is figyelembe véve jelentős összeg is lehet 
[az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése és 91. § (1) bekezdése].

Az időközben megvalósított ráépítésre is tekintettel javaslom, hogy gondolkodjanak el az ajándékozási szerződés felbontásán, és egy olyan új szerződés megkötésén, melyben a ráépítés ténye és mértéke is megfelelően rögzítésre kerül majd.

Tisztelettel,

Megosztom