A haszonélvezeti jog értékének kiszámítása

Adja meg az értéket!

A jogügylettel megszerezni kívánt ingatlan(ok) tiszta forgalmi értéke: