Ingatlanjogi Tanácsadás

A tulajdonostárs tulajdoni hányadának árverezésével kapcsolatos kérdések.


Tisztelt Ügyvéd Úr!  Pest megyei ingatlanban 5 tulajdonos van. 4/8-ad részben anyósom (aki haszonélvező is) és 4 testvér, mindegyikük 1/8 tulajdoni részben, öröklés jogcímen. Az egyik testvérnek a NAV felé adótartozása van, az ő részére végrájatási jogot jegyeztetett be a NAV. Eddig a többi tulajdonos semmilyen hivatalos értesítést sem kapott. A kérdéseim a következőek: 1. Tudja-e a végrehajtó csak az 1/8-ad részt értékesíteni? 2. Van-e a többi tulajdonosnak elővásárlási joga? 3. Sérülhet-e anyósom haszonélvezeti joga? 4. Köteles-e a földhivatal értesíteni a többi tulajdonost az eljárásról? A válaszait előre is köszönöm. Tisztelettel Mátyás


Tisztelt Mátyás!

1. Igen, ha az osztatlan közös tulajdonban levő ingatlanra nem valamennyi tulajdonostárssal szemben van a végrehajtási jog bejegyezve, az árverést csak az adós tulajdoni hányadára lehet kitűzni [Vht. 161. § (1) bekezdés].
2. Igen, ezt előárverezési jognak kell tekinteni [Vht. 123/A. §].
3. Ha anyósa nem felelős a végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért, akkor nem sérülhet a bejegyzett haszonélvezeti joga.
4. Amennyiben a tulajdoni hányadaikat nem érinti a bejegyzés, a földhivatal nem köteles értesíteni a tulajdonostársakat a végrehajtási jog bejegyzéséről.

Tisztelettel,

A szomszédunk túlépített a mi telkünkre. Mitévők legyünk?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Segítséget szeretnék kérni telekrész elbitorlással kapcsolatban. Van egy telek, aminek egy részét lecsatolta 2 szomszéd. A földhivatal most határozatban is megerősítette, hogy ezek a telekrészek a mi tulajdonunkban vannak a férjemmel. Az egyik szomszéd által lecsatolt telekrészen nincs épület, de a másik által lecsatolt telekrészünkön van sajnos, átlóg erre a részre a házuk egy darabja. Már levélben felszólítottuk őket, hogy rendezzék a helyzetet, de akkor még nem volt a kezünkben a földhivatali határozat. Ebben a levélben azt is felajánlottuk hogy egy bizonyos Ft/nm áron megvásárolhatják ezt a részt tőlünk. Érdeklődnék, hogy milyen lehetőségeink vannak ezentúl? Ha nem reagálnak a levélben megadott 30 napon belül, akkor mit tudunk tenni? Nyilván nem szívesen pereskednénk, főleg nem évekig...Nagyon köszönöm a segítséget előre is!


Tisztelt P. Lili!

A leírt tényállás nagyon hiányos. Nem derül ki, hogy mikor épített túl a saját telkén a szomszéd/mikor történt a lekerítés? Jó- vagy rosszhiszeműen történt-e mindez? Önök vagy a jogelődjük hozzájárultak-e a fentiekhez, született-e bármilyen megállapodás erről, esetleg tiltakoztak-e ellene?
Ha rendezni szeretnék a telkek jogi helyzetét, megegyezés hiányában sajnos csak a peres út marad.
Mivel azt írja, hogy már levelet írtak a szomszédnak, feltételezem, hogy ezt jogi képviselő közreműködésével tették. Amennyiben nem, javaslom, hogy az előzményi iratokat szerezzék be, és bízzanak meg egy ügyvédet. Kérdése összetettebb annál, hogy arra a jelen honlap keretein belül választ kaphasson.

Tisztelettel,

Hogy tehetném ki a tulajdonostárs húgomat az édesanyám haszonélvezetével terhelt ingatlanból?


Tisztelt ügyvéd Úr! Olyan kérdéssel fordulok önhöz, amiben adott egy ingatlan, amiben édesapám halála után, édesanyám a tulajdoni részét nekem ajándékozta, holtig tartó haszonélvezet van anyukámon. Így a húgom 1/4, én pedig 3/4 részben vagyok tulajdonos. A problémám az, hogy húgom az élettársával rengeteg közmű tartozást halmozott fel az ingatlanra, ahol édesanyám, húgom, az élettárs és a közös gyermekük lakik jelenleg. Édesanyám fizet amit tud, de egyedül nem győzi, és a ház már igencsak felújításra szorulna, de húgom párjával csak le akarja lakni, és ez a férfi teljes befolyása alatt tartja húgomat, aki nem mellesleg skizofréniában szenved, gyógyszeres kezelés alatt áll. Többször felajánlottam, hogy kifizetem a húgomra eső részt, hogy menjenek el. és éljék a saját életüket, persze erről hallani sem akarnak! Fizetni sem hajlandók semmibe! Édesanyám lassan már belebetegszik ebbe, és én sem tudom milyen megoldást tudnék találni, hogy ezt a férfit eltávolíthassam a házból, és esetleg akkor majd húgom is utána megy! Mit tehetek meg ilyen helyzetben? Közös tulajdon megszüntetése? Egyáltalán van-e joga az élettársnak ott lakni és beleszólni mindenbe, plusz eladósíthatja a házat, és én tehetetlenül nézzem végig? Köszönöm válaszát!


Tisztelt Katalin!

A közműtartozást a szolgáltató a szerződő féltől tudja követelni.
Egyetértek Önnel abban, hogy végső megoldást a közös tulajdon megszüntetése iránti per jelenthetne, melyben megválthatná a testvére tulajdoni hányadát.
Addig is édesanyja az ingatlan haszonélvezőjeként lakás kiürítése iránti per útján a jelen tulajdoni viszonyok mellett is kötelezhetné testvérét és élettársát a kiköltözésre.

Tisztelettel,

Jelent-e bármilyen hátrányt számomra a tulajdonostársam tulajdoni hányada terhére bejegyzett jelzálogjog?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Van egy budapesti 1/2 telkes ingatlanom 1990 óta. Ügyvédi, eszmei megosztással, használati megegyezéssel. Most kértem tulajdoni lapot, melyen meglepődve láttam, hogy a másik ingatlanrészen jelzálogjog van bejegyezve 100 000 CHF értékben, tavalyi dátummal érkeztetve, "átalakításos önálló zálogjog egyoldalú nyilatkozat alapján." Kérdésem: erről én nem kaptam semmiféle értesítést. Hátráltat-e engem ez bármiben? Ha el szeretném adni az ingatlanrészemet, jelent-e akadályt a társtulajdonos jelzáloga? Mit tudok tenni? Köszönettel és tisztelettel: K. Éva


Tisztelt Éva!

A jelzálogjog jogosultja minden bizonnyal a használati megosztásra tekintettel nem kérte az Ön hozzájárulását a jogügylethez.
Egyebekben a tulajdonostársa ingatlanrészére bejegyzett jelzálogjog az Ön ingatlanrészét nem érinti, azt továbbra is tehermentesen értékesítheti, ez az értékesítés során külön akadályt nem jelent.

Tisztelettel,

Tartási szerződéssel átruházott vagyon tekintetében kizárható-e a kötelesrészre jogosultak igénye?


Tisztelt Doktor Úr! Eltartási szerződést kötöttem 76 éves első unokanővéremmel. A férje 10 éve öngyilkos lett prosztata betegsége miatt. Egyetlen fia is öngyilkos lett családi problémája miatt. Két felnőtt unokája van, akik az eset óta elköltöztek a községből 200 km-re az édesanyjukkal. Ez 8 éve történt. Azóta soha nem látogatták, és nem érdeklődtek a nagymama felől. Az unoka nővérem megkért, hogy segítsek neki, mert belebetegedett ebbe a helyzetbe. Félig lebénult, kapott egy agytrombozist. Én szívesen ápolom, szeretem Őt. Jól kijövünk egymással. A szerződést ügyvéd készítette. Az lenne a kérdésem, hogy unokái kizárhatók-e a kötelesrészből? Aki eltartási szerződést köt valakivel, az nagyot vállal magára. Kérem a Dr. Urat legyen szíves válaszolni. Előre is köszönöm! Tisztelettel Mária


Tisztelt Mária!

Egy lényeges körülmény hiányzik leveléből: a tartási szerződés kelte.
Amennyiben ugyanis a tartási szerződést 2014. március 15. napja előtt kötötték, a szerződéssel átruházott vagyont nem kell hozzászámítani a kötelesrész alapjához.
Ha azonban ezt követően került sor a szerződés megkötésére, a tartási szerződés megkötésétől számított két éven belül megnyílt öröklés esetén a kötelesrész alapjához hozzá kell számítani a tartási szerződéssel elidegenített vagyon értékének a ténylegesen nyújtott tartás értékével nem fedezett részét. Az átruházott vagyon, a nyújtott tartás értékét az öröklés megnyílásának időpontjában számított értéken kell figyelembe venni [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:80 (4) bekezdés].

Tisztelettel,

<