Ingatlanjogi Tanácsadás

Mennyit kell fizetnem a volt házastársamnak a közösen beépített tetőtér megváltásaként?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Házastársammal édesanyám házába költöztünk, csináltunk egy tetőtér beépítést. Elváltunk, most az exem kéri a beépítés ráeső részét. Nincs róla nenki semmi papírja, ki mennyivel járult hozzá és csak úgy vagyunk ott mint albérlők, édesanyám nevén van az egész ház. Mennyit kéne fizetnem ha bíróság elé kerül az ügy? Tisztelettel, J. Mátyás


Tisztelt Juhász Mátyás!

A ráépítéssel ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdont szereztek az édesanyja ingatlanában.
A ráépítés tényét ugyan legegyszerűbb okiratokkal bizonyítani, azonban nem kizárt a bizonyítás pl. tanúk meghallgatása útján sem. Hogy ez mennyire lesz eredményes nem tudom megmondani, a perbeli bíróság mérlegeli majd a bizonyítékokat.
Kérdése szakkérdés, mely a jelen honlap keretei között nem válaszolható meg. Az összegszerűség tekintetében a perben kirendelt igazságügyi szakértő véleménye lesz majd mérvadó.

Tisztelettel,

Hogyan mondhatnék le ingatlan tulajdonjogáról?


Tisztelt Ügyvéd Úr! 1986 elhunyt édesapám után örököltem 2/3 részt, öcsém élt édesanyámmal annak haláláig, ő örökölte az anyai részt. Ügyvédemmel kértük hogy fizessen ki részemre 120 ezer forintot akár részlet fizetésben is elfogadtam volna.  és lemondok az örökségemről a javára! Válasz levelében elfogadta a részlet fizetést, ő kérte és mi is bele egyeztünk! 2017-et írunk de a mai napig nem fizetett és nem is ír azóta sem! Szeretném a segítségét kérni abban, hogyan tudok lemondani az örökségemről! Már lemondtam arról, hogy valaha is fizet, és bár nem vagyok jó anyagi helyzetben, időközben drága férjem is elhunyt sajnos,   de már nem akarok semmit tőle! Ő egyébként egy alkoholista, nemtörődöm semmivel, ember! Ezt kell írnom sajnos mert ez az igazság! Várom válaszát. Tisztelettel : H. Lászlóné


Tisztelt Terézia!

Tulajdonjogát adásvételi- vagy ajándékozási szerződéssel ruházhatja át a testvérére. Kizárólag egyoldalú nyilatkozattal lemondani ingatlan tulajdonjogáról nem lehet.

Tisztelettel,

Ajándékozzam vagy adjam el az ingatlanomat a lányomnak és a vejemnek?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Arra szeretnék választ kapni, hogy a 100%-ban saját tulajdonomban lévő ingatlant szeretném a lányom és vejem nevére íratni, haszonélvezeti joggal. Nem tudom melyik a jobb megoldás, az, hogy adás-vételi szerződést írunk mintha megvették volna, vagy ajándékozási szerződést csináltassunk? Melyik esetben maradhat meg a haszonélvezeti jogom? Illetve melyik esetben kivitelezhető a 70-30% -os tulajdoni jog létrejötte? Köszönettel: Juhász Anikó


Tisztelt Anikó!

A lánya mindkét esetben illetékmentesen szerez, míg a veje adásvételi szerződés esetén 4%, ajándékozási szerződés esetén 9% mértékű illeték megfizetésére köteles.
Mindkét esetben alapítható holtig tartó haszonélvezeti jog az Ön javára, ahogy kivitelezhető a vevők/megajándékozottak 70-30%-os arányú tulajdonszerzése is.
A szerződésnek mindig a felek valós megállapodását kell tartalmaznia.

Tisztelettel,

Vevőként követelhet-e tőlem megbízási díjat az ingatlanközvetítő?


Tisztelt Ügyvéd Úr, Régóta kerestünk új a otthont a feleségemmel magunknak Győr egy bizonyos területen. Egy ingatlan iroda honlapján találtunk is egy szimpatikus új építésű Fűtés kész állapotú házat 28,89millió Ft-ért. Felhívtam az ingatlan iroda képviselőjét és megkérdeztem, hogy azon a területen van-e a kiszemelt ház, ő igennel felelt. Majd megbeszéltünk egy találkozót, én kértem hogy azon a területen találkozzunk de ő egy új találkozási helyet javasolt. A személyes találkozón kérte hogy kövessem az autóját, és egy egészen másik helyre vezetett. Itt jeleztem neki hogy ez nem ott van amiről beszéltünk, de ő beinvitált és megmutatta az ingatlant. Én megtekintettem, majd miután távozásnál az autómba beszálltunk volna egy lapot dugott az orrom elé azzal a mondattal, hogy ezt írjam alá, azért van rá szükség hogy a kivitelezőnek be tudja mutatni, hogy megmutatta nekem az ingatlant, én aláírtam. Másnap átbeszéltük feleségemmel a dolgot és úgy döntöttem kérünk az ingatlanosttol egy kulcsrakész ajánlatot. Az emailemre nem válaszolt viszont telefonon később egy körülbelüli árat közölt, ami nekem elég általános és gyenge válasznak tűnt. Később egy korábbi ingatlanos kapcsolatom megkeresett ugyan ezzel a házzal 2 millió Ft-tal olcsóbban ajánlva. Megbeszéltünk egy személyes találkozót, amin elmondtam hogy egy másik ingatlanossal is megtekintettem már ezt a házat, elmondta hogy emiatt nem kell aggódnom. Majd összehozott egy személyes találkozót kivitelezővel, minden rendben volt, banki segítséget is kaptam általuk. A korábbi ingatlanos felkeresett, akivel közöltem hogy már egy másik ingatlanossal szeretném lebonyolítani a dolgot, mivel ő olcsóbban adja, és amúgyis sokkal jobbnak tartom az ő munkáját. Ő erre annyit válaszolt, hogy mondjam meg új ingatlansomnak hogy velem már felvette a kapcsolatot. Itt kezdtem aggódni. De az eldó ház tulajdonosától megtudtam, hogy az első ingatlanossal nincs is szerződése. A jelenlegivel viszont van (de nem kizárólagos). Később is beszéltem az első ingatlanossal aki már megemlítette az általam aláírt papírt, amit ő szemrevételezés nyilatkozatnak hívott, kértem hogy tájékoztasson a tartalmáról, és hogy szerinte abban milyen kötelezettséget vállaltam, mivel én semmire nem emlékszem. Ebből a dokumentumból másolatot ekkor sem kaptam, tartalmát nem közölte. Így tehát folytattam az ügyet az új ingatlanossal. Ma már kiállítottuk a vevői szándék nyilatkozatig, ez pedig az első ingatlanos tudtára jutott, ezután levélbe szólított fel 3 % plusz áfa 3 napon belüli megfizetésére. Mellékelte a szemrevételezés nyilatkozatot, melyben a nyilatkozat szerint vállaltam 3 % (plusz áfáról szó sem volt) megfizetését amennyiben másik ingatlanoson keresztül vásárlom meg a házat. Ha ez a szöveg eredetileg szerepelt volna dokumentumon nyilván nem írom alá. Azt nem tudom hogy akkor takarta le vagy később került rá, vagy hogyan kerülhet el a figyelmem egy ilyen súlyos kötelezettségvállalás (ráadásul tudtommal a jutalékot az eladó fizeti). Sajnos bizonyítékom nincs, hisz csak ketten voltunk a helyszínen az aláíráskor. A fizetést írásban megtagadtam, majd később ügyvédi megbízásból újra elküldte követelését. A levélben engem társaságként szólít meg holott magánszemély vagyok valamint az eladót egy kft kent tünteti fel, aki pedig szintén egy magánszemély. Ebből is kiderül hogy nem hogy szerződése sincs hanem az eladó személyét sem pontosan ismeri. Ugyanezt a követelését elküldte a vélt eladó Kft nek is, remélve hogy két helyről is beszedheti a 3 % jutalmát. Úgyérzem az elejétől kezdve áttvert, de van ügyvéd aki aztmondja a papír alapján követelheti ezt az összeget. Én csak egy házat akartam venni, amit egész életemben törleszteni fogok, de belekeveredtem egy csúnya ügybe. Mit tehetek? Ha perre viszi az ügyet megnyerheti? Tisztelettel: Gábor


Tisztelt Gábor!

Kérdése a hivatkozott megtekintési nyilatkozat pontos tartalmának ismerete nélkül, a jelen honlap keretei között nem válaszolható meg.
Arra bizonyosan nem hivatkozhat egy esetleges perben, hogy nem olvasta el figyelmesen az Ön által aláírt okiratot. Amennyiben viszont az okirat tartalma az aláírást követően változott meg, ez már büntetőjogi tényállást is megvalósíthat.
Valóban általánosnak tekinthető az a gyakorlat, hogy az ingatlanközvetítő megbízási díját az eladó fizeti, azonban semmi sem zárja ki, hogy az ingatlanközvetítő a vevővel is megbízási díj fizetésében állapodjon meg, illetve hogy a közvetítő és a vevő abban állapodjanak meg, hogy más közvetítő igénybevétele esetén kötbér fizetési kötelezettség terheli a vevőt.
Bár inkorrektnek tartom az ingatlanközvetítő eljárását, kizárólag a leírtak alapján elképzelhetőnek tartom a közvetítő pernyertességét.

Tisztelettel,

Mit tehetek, ha nem ajánlja fel a többségi tulajdonos az ingatlan használatát?


Két gyermekem az édesapjuk után 25%-nyi részt örökölt egy nyaralóból. 75% a nagybátyjuk tulajdona. Az övé azért 75%, mert a még élő nagymama, ill. a nagybátyj édesanyja "eladta" az ő 50%-át, vagyis megfosztotta az unokáit egy jövőbeni újabb 25%-os résztől, mikoris mindkét félnek 50-50% tulajdonrésze lehetett volna. De ez most már mellékes. A lényeg: idén lesz 4. éve, hogy egyáltalán nem jutottak le a gyerekek, ők sem - mármint a nagybáty és családja - tartózkodnak 2 hétnél többet nyáron. Ennek ellenére nem ajánlja fel az ő ott-tartózkodásukat, 4 évvel ezelőtt is úgy kellett "kuncsorogni" azért az 1-2 hétért. Mit tehetünk, mihez van joguk a gyerekeknek? Köszönettel várom válaszát.


Tisztelt Ágnes!

A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is [Ptk. 5:75. §].

A közös tulajdon hasznainak szedése tehát a többségi tulajdonos felajánlásától függetlenül is megilleti a két gyermeket. Célszerű lenne a tulajdoni hányadok arányában megállapodással megosztani a használatot akár természetben, akár időtartamban.

Tisztelettel,

<