Ingatlanjogi Tanácsadás

Milyen teendőim vannak az adásvételi szerződés megkötését követően?


Révfülöpön vásárolok e hónapban egy nyaralót.  A vétel lebonyolítása után mi a teendőm, ha nem tudok leutazni a Tapolcai Földhivatalba. Milyen okmányokat kell megküldenem a Földhivatal részére,  és ez történhet e postai úton?


Tisztelt mihály!

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. A nyaraló megvásárláshoz tehát ügyvédi vagy közjegyzői közreműködésre lesz szüksége. A kérdésében felsorolt teendőket tehát az Ön által megbízott jogi képviselő fogja ellátni.

Tisztelettel,

2012-ben vettünk egy ingatlant, de nem került a nevünkre. Az okiratszerkesztő ügyvéd csak ígérget. Mit tegyünk?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Olyan problémánk van, hogy 2012-ben vettünk egy ingatlant, a gyerek nevére írtuk az adásvételi szerződést. Tavaly szeptemberben derült ki, hogy az ingatlan még most sincs a tulajdonunkban. Az ügyvédet hívogatjuk azóta is, de mindig csak ígérget. Kérem segítsen, hova tudnánk ezzel kapcsolatban fordulni? Köszönettel.


Tisztelt Lászlo!

Leveléből nem derül ki, hogy mi az akadálya a tulajdonjog bejegyzésének. Javaslom, hogy minél előbb keressenek fel egy másik ügyvédet, az okiratok áttanulmányozása nélkül ugyanis kérdése nem válaszolható meg.

Tisztelettel,

Hibásan szerkesztett adásvételi szerződés miatt nem jegyezték be a tulajdonjogunkat. Az okiratszerkesztő ügyvéd elismerte felelősségét és peren kívül kártérítést ajánlott fel. Jogszerűen tette ezt?


Tisztelt Ügyvéd Úr! 2012- ben vásároltunk egy balatoni ingatlant, ami a tulajdoni lapon gyümölcsösként szerepel. A közelmúltban szerettük volna értékesíteni az ingatlant, de sajnálattal tapasztaltuk, hogy a tulajdoni lapon még mindig a volt tulajdonosok neve szerepel és bejegyeztek rá egy nagy összegű végrehajtási jogot. Jeleztük az ügyvédnek, aki az adás-vételt bonyolította, hogy ezzel a problémával állunk szemben. Az ügyvéd elismerte a hibáját, majd vázolta a lehetőségeket, amelyek nem túl biztatóak. Szinte a beszélgetés elején felajánlotta, hogy hajlandó részünkre kártérítést fizetni, amelyet egy kicsit furcsállottam. A kártérítés összege 300.000 forint lenne. Kérdésem az lenne, hogy jogszerűen jár el az összeg felajánlásával az ügyvéd ebben az esetben vagy sem? Fontos még hozzátennem, hogy az ingatlant 2 millió forintért kívántuk értékesíteni, ami ezzel a „ problémával” valószínűleg meghiúsul. Tisztelettel: K. László


Tisztelt László!

Mint az élet minden területén, sajnos az ügyvédi hivatás gyakorlása során is előfordulhatnak hibák a legnagyobb igyekezet és odafigyelés ellenére is. Az Önök esetében az okiratszerkesztő elismerte felelősségét, és a jogvita békés úton történő lezárása érdekében kártérítést ajánlott fel. Véleményem szerint az ügyvéd eljárása jogszerű és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzatnak is mindenben megfelelő volt.
Amennyiben a tényleges kár és a felajánlott kártérítés összege között ilyen nagy eltérés van, javaslom, hogy egy mindkét fél számára elfogadható kompromisszum érdekében próbálják meg közelíteni egymáshoz álláspontjaikat. Egyezség hiányában kárigényüket csak peres eljárás keretében érvényesíthetik az okiratszerkesztővel szemben, mely eljárásba minden bizonnyal beavatkozik majd az ügyvéd felelősségbiztosítója is. A perben Önöknek kell majd bizonyítaniuk az ügyvéd jogellenes magatartását, a kár összegszerűségét, illetve a kár és a jogellenes magatartás közötti okozati összefüggést is.

Tisztelettel,

Az okiratszerkesztő ügyvéd évekkel ezelőtt nem adta be az adásvételi szerződést a földhivatalba, így az ingatlan az eladó tulajdonában maradt. Hogy tisztázható ez a helyzet?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Szíves segítségét szeretném kérni. Évekkel ezelőtt eladta édesanyám a vidéken található házat a hozzá tartozó földterülettel (az ingatlan már több mint 20 éve akkor a család tulajdonában volt). Az adás- vétel és a szerződés megkötése rendben lezajlott. Az ügyvéd a szerződésben foglaltak értelmében minden a Földhivatallal kapcsolatos ügyet saját hatáskörében kellett volna , hogy intézzen. Most évekkel később egy véletlennek köszönhetően kiderült, hogy nem került bejelentésre az adásvétel a Földhivatal felé. Így a tulajdoni lap szerint még a mai napig is édesanyám nevén van az ingatlan a nagyszüleim haszonélvezetei jogával együtt. Próbáltuk megkeresni az ügyvédet aki jelenleg már nem praktizál. A új tulajdonos pedig azóta elköltözött. Az ingatlan most üresen áll, így őt se tudjuk elérni. Szeretnénk tisztázni a helyzetet,de nem tudjuk innen merre tovább. Nem szeretnénk egy nap olyan levelet kapni, hogy tartozásunk van valaki más felelőtlensége miatt. Milyen lépéseket lehet tenni? Esetleg feljelentés a régi ügyvéd ellen, hiszen nem teljesítette a szerződésben vállaltakat? Szíves válaszát előre is megköszönve. Tisztelettel


Tisztelt Éva!

Mindenképpen a vevő felkutatásával kellene kezdeni, az aktív közreműködése nélkül ugyanis nem látok módot a helyzet rendezésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza az ún. jogcímes elbirtoklást [5:45. §], mely szerint az elbirtoklás öt év elteltével következik be, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné, ha a szerződés az ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette. A kedvezményes elbirtoklásnak ez, a Ptk.-ban bevezetett rendelkezése csak abban az esetben alkalmazható, ha a felek között az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló érvényes szerződés jött létre, a szerződésből fakadó kötelezettségeit a szerző fél a maga részéről teljesítette, és egyébként az elbirtoklás egyéb feltételei is megvalósulnak, azaz az ingatlant a szerző fél öt éven át, sajátjaként szakadatlanul birtokolta, továbbá az elbirtoklás nem nyugodott. A tulajdonjog megszerzésének a megállapítására a vevő által az eladó ellen indított perben kerülhet sor.
Ha az okiratszerkesztő ügyvéd mulasztása miatt kár érte az édesanyját, azt érvényesítheti vele szemben, abban a perben azonban az ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezésére nem kerülhet sor.

Tisztelettel,

Kérhetek-e kártérítést az ügyvédtől, aki hibás tartalmú okiratot szerkesztett?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Ügyvédi hibás szerzödésröl szeretnék tanácsott,segítséget kérni hogy mi tévö legyek vagy hogy kártéritést kérhetek akár peren kivüli egyesseget. 2012-novembereben egy vásárhelyi ügyvédel egy Tényvázlat és Megállapodás hagyaték visszautasításról szerzodes jótt létre.Édesanyám az édesanyja(akkor még élt) tulajdonába lévö ingatlanról teljes egeszebe le mond a javamra.Abba a tudatba voltam hogy egy ügyvéd egy ilyen fontos szerzödéshez ért hisz ez a hivatása.Mikor a mamam eltavozott a hagyatéki tárgyalason kiderült hogy amit irt az ügyvéd az egyik törvénybe sem sorolható.Elmentem egy másik ügyvédhez aki velem együtt megjelent a 2.tárgyaláson.kiharcolta hogy 1/2 tulajdoni jog lett a nevemen de a többi az édesany nevére került dr az édesanyam reszere holtig tartó haszonélvezeti joggom van.Ez jó is dehátránya is van.Ekkor az ügyvéd mondta hogy a rossz szerződés miatt az ügyvédtől behajtja a káromat stb.De más fél év telt el de semmi.Hivatalos papir is van hogy a szerződést iró ügyvéd hibázott.Nem szeretnék rosszat az ügyvédnek de ha én hibázok a munkahelyemen kirugnak vagy kifizetik a kárt velem.Peren kivüli egyesseg is jól esne.Csak ugye ha felfogadok egy ügyvedet anmak egybol fizetnem kéne es nem az h nem tudnék csak egyszerre annyit nem tudnék lerakni.köszönöm a segitséget.


Tisztelt Edit!

Konkrét kérdés hiányában általánosságban annyit tudok Önnek mondani, hogy amennyiben az okiratot szerkesztő ügyvéd kolléga valóban hibázott, amely hiba miatt Önt kár érte, kártérítés iránti igénnyel léphet fel vele szemben. Javaslom, hogy első körben őt keresse fel, és vele próbálja meg egyeztetni a kárigényét. Mivel minden ügyvéd rendelkezik felelősségbiztosítással, a kárigény biztosító felé történő mielőbbi bejelentése végett is ez lenne a célszerű lépés. A peren kívüli egyezségnek – melyet levele szerint Ön is elfogadna – ez az útja.

Tisztelettel,

<