Ingatlanjogi Tanácsadás

Mennyit kell fizetnem a volt házastársamnak a közösen beépített tetőtér megváltásaként?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Házastársammal édesanyám házába költöztünk, csináltunk egy tetőtér beépítést. Elváltunk, most az exem kéri a beépítés ráeső részét. Nincs róla nenki semmi papírja, ki mennyivel járult hozzá és csak úgy vagyunk ott mint albérlők, édesanyám nevén van az egész ház. Mennyit kéne fizetnem ha bíróság elé kerül az ügy? Tisztelettel, J. Mátyás


Tisztelt Juhász Mátyás!

A ráépítéssel ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdont szereztek az édesanyja ingatlanában.
A ráépítés tényét ugyan legegyszerűbb okiratokkal bizonyítani, azonban nem kizárt a bizonyítás pl. tanúk meghallgatása útján sem. Hogy ez mennyire lesz eredményes nem tudom megmondani, a perbeli bíróság mérlegeli majd a bizonyítékokat.
Kérdése szakkérdés, mely a jelen honlap keretei között nem válaszolható meg. Az összegszerűség tekintetében a perben kirendelt igazságügyi szakértő véleménye lesz majd mérvadó.

Tisztelettel,

Eladhatta-e a volt feleségem a tudtom nélkül a házastársi közös vagyont képező ingatlanban lévő tulajdoni részét?


Tisztelt Ügyvéd úr! A fent említett ingatlan fele-fele arányban a volt feleségemmel a mi tulajdonunk. Mi 20 éve elváltunk,én Budapesten élek, dolgozom, albérletben lakom. Az ingatlanban a lányom, és a volt feleségem lakik. Én a mai napig tulajdonos vagyok a fél részben. A volt feleségem mivel útban volt a fiataloknak, eladta a részét lányomnak, így a lányom lett a tulajdonos. A kérdésem az volna, hogy mivel két felnőtt korú lányom van, sem a másik lányom, sem én nem lettünk belevonva az egész ügybe, utólag szereztünk tudomást az egészről. Az ingatlanra jelzálog van bejegyezve, az én fizetésem 50%-át vonják, egyedül fizetek, emiatt már hajléktalan is voltam.


Tisztelt István!

Konkrét kérdést nem fogalmazott meg.

A közös tartozásra Ön által kizárólagosan teljesített törlesztések fele részét követelheti a volt feleségétől. A pontos válaszadáshoz azonban mindenképpen szükség lenne a keletkezett okiratok áttanulmányozására. Kérdéskét merülhet fel, hogy miként jegyezte be a földhivatal a lánya tulajdonjogát anélkül, hogy Önt felhívták volna az elővásárlási joga gyakorlására? Tisztázandó továbbá, hogy a jelzálogjogosult bank az Ön nyilatkozata nélkül hogyan járulhatott hozzá a jogügylethez? Különös tekintettel az életközösségük megszűnésekor hatályban volt Csjt. 30. § (1) bekezdésére, mely szerint: "A vagyonközösség fennállása alatt, továbbá a házassági életközösség megszűnésétől a közös vagyon megosztásáig terjedő időben csak a házastársak közös egyetértésével lehet a vagyonközösséghez tartozó tárgyakat elidegeníteni vagy általában olyan vagyonjogi rendelkezést tenni, amely nem a házastársak különvagyonára vonatkozik."
Problémájára a jelen honlap keretei között nem lehet megoldást találni, javaslom tehát, hogy keressen fel egy ügyvédet.

Tisztelettel,

Változtathat-e a tulajdoni hányadon, ha a volt párom fizeti kizárólagosan a közösen felvett hitelt?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Amiben szeretném a segítségét kérni. A volt párommal közösen vásároltam egy ingatlant (nem egyenlő tulajdonosi hányaddal),  amibe ő költözött be szétválásunk után. Közösen vettünk fel hitelt. Mivel neki magasabb volt a bejelentetett fizetése, ő lett a hitel kerelmező, de én is szerepelek a szerződésben. A kérdésem arra irányul hogy miután lejár a hitel, megtámadhatja-e a tulajdoni hányadot, és a hitel részét is magáénak követelheti-e, miszerint tőle vonták a hitel részleteit. Most épp azt kérelmezi tőlem, hogy a hitel szerződést változtassuk meg, hogy egyedüli hitelesként szerepeljen a szerződésben. Ha nem egyezek bele a változtatásba, akkor is követelheti a hitellel vásárolt tulajdoni hányadot, ha én nem használom az ingatlant? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel. M. Ádám


Tisztelt M. Ádám !

Tisztázandó lenne, hogy a „volt párja” alatt élettársat vagy házastársat ért-e?
A kérdésében szereplő információk alapján általánosságban annyit mondhatok, hogy arra az időszakra, amíg Önök között fennállt az életközösség a párja nem kérheti a törlesztő részletek elszámolását, akkor sem, ha azt az ő számlájáról vonták. Az életközösség megszakadását követően a volt párja által teljesített törlesztő részek Önre jutó hányadát azonban köteles felé megtéríteni. Ennek hiányában egy közös tulajdon megszüntetése iránti perben ezen összeg beszámítható az Önnek járó megváltási árba.
Nem tisztázott az sem, hogy Ön miért nem használja az ingatlant? Megtiltotta-e a volt párja, hogy bemenjen az ingatlanba? Van-e bírósági ítélet, amely a volt párját jogosítja fel az ingatlan kizárólagos használatára? Önmagában az a tény, hogy nem használja az ingatlant, nem menti fel Önt a hitel törlesztő részletek teljesítésének kötelezettsége alól.
Kérdései megválaszolásához az ügyben keletkezett iratok áttanulmányozása szükséges, azokra a jelen honlap keretei között tehát nem adható kielégítő válasz.

Tisztelettel,

Ingatlan osztott használatával kapcsolatos kérdések.


Kedves Ügyvéd Úr! A következő ügyben kérném szíves véleményét, bár tudom, hogy családjogot is bőven érint a téma, de megköszönöm, ha bármiben tud tanácsot adni. Páromnak közös ingatlana van még a volt feleségével, 1/2-1/2 tulajdoni hányaddal. A volt neje 2013-ban önként ment el a kiskorú kisfiúkkal albérletbe. A váláskor (2014 januárjában) a bírósági ítélet mellékletét képezte az egyezség, melyben a következő szerepel: A felek a házasság alatt szerzett ingó vagyonukat megosztották, az életközösség alatt felvett hitelt fele-fele arányban vállalják visszafizetni a pénzintézet felé. A felek megállapodnak abban, hogy az utolsó közös lakóhelyüket képező ingatlan közös értékesítését rögzítik, amelynek végső időpontja 2015. január 7. napja. Ezen időpontig az utolsó közös lakás kizárólagos használatára az alperes (párom) jogosult. Amennyiben az alperes az ingatlanba barátnőt, élettársat, stb. más személyt befogad, úgy ezen időponttól kezdődően többlethasználati díj jogcímén köteles a felperes részére 1/2 mértékével egyező többlethasználati díjat megfizetni. 2015. január 7. napjától kezdődően pedig, amennyiben az ingatlan közös értékesítése nem történik meg, a felek megállapodnak abban, hogy azt osztottan, akként jogosultak használni, hogy a felperes jogosult a felső szint, míg az alperes jogosult az alsó szint kizárólagos használatára. A ház azóta sem került értékesítésre. A volt feleség közölte, hogy nem járul hozzá az eladáshoz, átvenni nem tudja a hitelt, személyi hitelei miatt, nem járul hozzá semmilyen megoldáshoz. Párom természetesen igyekszik elkerülni a bíróság általi közös tulajdon megszüntetését. Kérdéseim: 1. A volt feleség a hitel ráeső részét nem fizeti, az apa fizeti a teljes összeget, ugyanakkor az apa nem fizet neki tartásdíjat. Ez jogszerű-e? Megállapodhatnak-e ebben a felek? 2016 decemberéig ez havi 11 ezer forint többletkiadást jelentett az apának. 2017 januárjától belement abba az apa, hogy 15 ezer forinttal több tartásdíjat fizet, így a 4000 Ft-ot átutalja az anyának. 2. A volt felesége a házzal kapcsolatban semmilyen díjat nem fizet, értem ez alatt a biztosítást, kommunális adót. A felújításhoz nem járul hozzá, festést sem engedélyez, a ház szép lassan tönkremegy, amit muszáj, azt az apa kifizeti. (vízóra elfagyás, tető beázása, földeletlen villanyszerelés, stb.) Ezeket a kiadásokat polgári perben lehet csak utólag érvényesíteni? Pl. ha tönkremegy a kazán, ami sajnos a szerelő szerint várható, akkor a téli időszakban a kapcsolattartást nem tudja megvalósítani fűtetlen épületben, az nem minősül a gyermek veszélyeztetésének? 3. A házzal kapcsolatban fontos leszögezni, hogy két szintes, de a két szintre külön bejárat nem megoldható. Az alsó szinten van csak konyha és az egyezség nem terjed ki arra, hogy az közös használatú lenne. Így az életben nem is lehetne közösen használni azt, a békés együttélés az elmérgesedett viszony miatt az nem lehetséges. Érvényes így mégis a bíróság által jóváhagyott egyezség? 4. A volt feleség többlethasználati díjat követel, mivel az apa a fenti lakrészbe felmegy, amikor a gyermek is ott van, hisz ott a szobája, játékai. Soha nem lakott ott más, az elmúlt egy évben én magam is kb. 5 alkalommal tartózkodtam ott és kb. 3 alkalommal aludtam ott a kislányommal együtt. Az amikor pénzt kért páromtól, akkor is elmondta párom, hogy nem tud adni többet, de ha nem tudja fenntartani az önmaga által választott albérletet és az autóját, akkor költözzenek vissza. Ezt bármikor megteheti. Jár e többlethasználat ennek ismeretében és a fenti egyezség szövege szerint? 5. Az anya az egyik láthatáson szabályosan ránk tört (a gyámhatóság előtt ezt azzal indokolta, hogy a gyermek biciklijéért jött, és hogy ellenőrizze, használja-e az apa a felső szintet. Előzetes bejelentés és kopogás nélkül érkezett, a gyermeket elvitte. A jelenetre nem térek ki, azt a gyámhivatal intézte. Kérdésem, hogy bármikor bemehet-e az ingatlanba ily módon?


Tisztelt Grab!

1. Az apának fizetnie kell a gyermektartásdíjat, abba nem számíthatja be a hitel törlesztő részletei jogcímén az anyával szemben fennálló követelését.

2. A volt feleségnek a használathoz kapcsolódó díjakat nem kell viselnie. A férj az állagmegóvó munkálatok volt feleségre eső részét követelheti tőle.

3. Igen, érvényes az egyezség. Az osztott használatnak nem feltétele a külön bejárat.
4. Mivel az ingatlan használattól nem zárták el, véleményem szerint nem jár neki többlethasználati díj.
5. Osztott használat esetén bármikor használhatja az ingatlanrészét, amennyiben ebben megakadályozzák, attól az időponttól kezdve jogosan igényelhet többlethasználati díjat.

Tisztelettel,

Hitellel terhelt élettársi közös vagyont képező ingatlannal kapcsolatos kérdés.


Üdvözlöm. Tizenhárom éve élek (nem regisztrált) élettársi kapcsolatban. A kapcsolatunk annyira megromlott hogy külön utakon képzeljük el a jövőt. Az egyetlen bökkenő, hogy közösen vettünk fel hitelt és vásároltunk ingatlant. A hitelnél én vagyok az adós, élettársam az adóstárs, a tulajdonjog az én nevemen van, mivel akkor még a jelzálog a szüleim házán volt, és ők ragaszkodtak az én kizárólagos tulajdonjogomhoz. Én elhagynám a házat, és nem kérnék semmit az ingatlanból csak a személyes tárgyaimat, de mivel én vagyok a fő adós, nem szeretném ha a továbbiakba a volt párom esetleges nem fizetésével nekem kéne rendeznem ezt a tartozást. Van-e arra mód hogy törvényesen átvegye egy személyben azt a hitelt és a ingatlant? Válaszát köszönöm.


Tisztelt Krisztina!

Élettársi közös vagyon megosztása jogcímén az ingatlan tulajdonjoga átruházható a volt élettársára úgy is, hogy kizárólagosan ő vállalja át az ingatlant terhelő hitelt is. Ehhez a bank hozzájárulása és a kölcsönszerződés módosítása is szükséges. Javaslom, hogy először a bankot keressék meg, mert elképzelhető, hogy egyéb ingatlanfedezet, esetleg kezes bevonására is szükség lehet ahhoz, hogy Önt mint adóst kiengedjék a kötelemből.

Tisztelettel,

<