Ingatlanjogi Tanácsadás

Külföldön élek, és nővéremet hatalmaznám meg a magyarországi ingatlanom eladásával. A konzul előtt mindkettőnk aláírása szükséges? Van egyéb formai követelmény?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Tanácsát szeretném kérni amennyiben lehetséges. H. Veronika vagyok, E.-ben van eladó ingatlanom. Jelenleg az Egyesült Királyságban élek. Van egy vevő jelentkező, aki szándékozik megvenni az ingatlant. Én jelenleg 8 hónapos kismama vagyok és nem tudok Magyarországra utazni, hogy személyesen jelen legyek. Nőverem aki társtulajdonos (szinten az Egyesült Királyság területén él) viszont haza tud menni. A nagykövetségen már megkaptam az időpontot, hogy a meghatalmazást a konzul előtt aláírjam, melyben nővéremet meghatalmazom, hogy nevemben eljárjon az ügylet lebonyolítása során. Kérdésem az lenne, hogy a meghatalmazást csak nekem kell aláírni mint meghatalmazónak, vagy nővéremnek is alá kell írnia mint meghatalmazott a konzul előtt. Illetve van-e még valami formai követelmény, aminek eleget kell tennünk, hogy a papírok rendben legyenek? Várom válaszát. Köszönettel, H. Veronika


Tisztelt Veronika!

Semmi akadálya annak, hogy mindketten aláírják az okiratot, azonban mivel a konzul általi hitelesítésért aláírásonként kell díjat fizetni, javaslom, hogy csak Ön írja azt alá. A nővére akár az adásvételi szerződésbe foglalt nyilatkozatával is elfogadhatja a megbízást. Amennyiben a meghatalmazást nem az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd készítette, ügyeljenek arra, hogy a meghatalmazás tartalmazza mindkettejük teljes nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, személyi azonosítóját, lakcímét, édesanyjuk születési nevét, valamint az ingatlan tulajdoni lap szerinti adatait.
A meghatalmazás alakszerűségével kapcsolatosan, kérem olvassa el a 223. kérdésre adott válaszban írtakat!

Tisztelettel,

25 m2-es lakásban 21 m2-es galéria került létesítésre, ezért a lakás 46 m2 hasznos alapterületűként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Jogszerű ez így?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Önkormányzattól vásárolt ingatlan, mely régen állami/tanácsi tulajdonban volt bérleti szerződése szerint 25m2 alapterületű. Földszinten van, így a belmagassága lehetővé tette galéria kialakítását, mely 1,90 m feletti. Értékbecslési adatlap szerint 46 m2, melyből, 21 m2 galéria. A 46m2 került értékesítésre és a földhivatali bejegyzésre. Kérem segítsen, hogy helyes-e így, vagy kérjem a tulajdoni lapon a módosítást. Szíves segítő válaszát előre is köszönöm! Üdvözlettel: Sz. Anikó


Tisztelt Anikó!

Galériának nevezzük a helyiség légterének részleges - az alapterületének legfeljebb 50%-án és csak vízszintes szerkezettel történő - megosztásával kialakított belső (közbenső) szint, amelyen helyiség és 1,0 m-nél magasabb tömör korlát vagy fal nem létesül. A hasznos alapterület ugyanakkor a nettó alapterületnek azon része, amelyen a belmagasság legalább 1,90 m. [az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 45. és 46. pont]. A fenti fogalom meghatározásokat alapul véve tehát nem helyes az értékbecslési adatlap, 25 m2-es alapterületű lakás esetén ugyanis legfeljebb 12,5 m2 alapterületű belső szint tekinthető galériaként. A fentiek ellenére elképzelhetőnek tartom ugyanakkor, hogy 1 méternél magasabb tömör korlát vagy fal létesítése esetén számításba vehető legyen a belső szint a hasznos alapterület kiszámításakor. Több értékbecsléssel is találkoztam már, melyekben az önálló helyiségként kialakított galériát 75%-os, a nyitott galériát pedig 50%-os szorzóval vették figyelembe az értékbecslők. Amennyiben zavarja Önt a bejegyzett nagyobb alapterület, kezdeményezheti annak módosítását a földhivatalnál.

Tisztelettel,

Telekmegosztás esetén hogy kerülnek kialakításra az új helyrajzi számok? Keletkezik-e adófizetési kötelezettség a megosztott telek értékesítésekor?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Tavaly vásároltunk egy ingatlant Gyálon, melynek telek mérete lehetővé teszi egy nyeles telek kialakítását és értékesítését. A jelenlegi telek mérete 70x20 méter, minden gond nélkül biztosítható akár 4 méter széles szorgalmi út. Mivel a telek hosszúsága meghaladja a 60 métert úgy tudom, ilyenkor a helyrajzi számot "perezik" és az elsődleges ingatlan megtartja jelenlegi számát, míg az újonnan kialakított telek rész /1 jelzést kapja ezáltal különálló építési teleknek minősül. Ez mennyire felel meg a valóságnak? Másik kérdésem az adózás körül lenne. Mivel egy éve vásároltuk az ingatlant a teljes telekkel, és most abból szeretnék egy részt értékesíteni ez mennyire számít vagyonosodásnak és milyen mértékű adóra számíthatunk? Válaszát előre is hálásan köszönöm! Tisztelettel: T. Tamás


Tisztelt Tamás!

A telekmegosztás során a földhivatal megszünteti a régi helyrajzi számot, és mindkét új ingatlan alátörést kap. Megjegyzem, hogy a megoszthatóság nem a 60 méteres telekhosszúságtól függ, hanem attól, hogy a megosztást követően létrejött új ingatlanok egyenként elérik-e a legkisebb telekméretet vagy sem.
Mivel az eredeti ingatlan vételárát és a megosztott ingatlan eladási árat nem írta meg, nem tudok válaszolni az adózással kapcsolatban feltett kérdésére. Általánosságban annyi elmondható, hogy ebben az esetben a megosztott, értékesítendő ingatlan telekmérete alapján kell arányosítani az eredeti ingatlan vételárát, és így megállapítani, hogy keletkezett-e jövedelem. A személyi jövedelemadó mértéke 2015-ös ingatlan értékesítés esetén 16%. A honlapon található személyi jövedelemadó kalkulátorral kiszámíthatja a várhatóan fizetendő adó összegét.

Tisztelettel,

Kiadhatja-e a földhivatal a tudtom nélkül az ingatlanommal kapcsolatos adatokat?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Arra szeretnék választ kapni, hogy a földhivatalnál a tudtom nélkül kiadhatják-e valakinek az ingatlanommal kapcsolatos adatokat (hrsz, stb.)? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm. Tisztelettel: Balogh Jánosné


Tisztelt Irén!

Igen, a földhivatalban lehetőség van cím és helyrajzi szám alapján történő keresésre, és az adott ingatlan adataiba történő betekintésre. Az ingatlan-nyilvántartás nyilvános, bárki megtekintheti, és tartalmáról feljegyzést készíthet, illetve másolatot kérhet.

Tisztelettel,

<