Ingatlanjogi Tanácsadás

Érvénytelenné válik-e az ajándékozási szerződés, ha öt évig nem került benyújtásra a földhivatalba?


Férjem ingatlana a húga nevén van, mivel elég sok kétes ügye volt, s nem akarta, hogy lefoglalás alá kerüljön. Házasságkötésünk után egy ingatlan ajándékozási szerződést írattunk egy ügyvéddel, amelyben a férjem nevére került az ingatlan én pedig haszonélvezője lettem. Ennek 5 éve. A Földhivatalban ez nem került rögzítésre az előbbiek miatt. A házra utána közel 20 milliót költöttünk, teljesen felújítottuk, parkosítottuk. Érvényes-e ez a közel 5 éves szerződés, bevihetem-e a Földhivatalba rögzítésre? Köszönöm.


Tisztelt Ilona!

Amennyiben az ajándékozási szerződés egyébként érvényesen létrejött, kizárólag az öt éves időmúlás miatt a szerződés nem válik érvénytelenné.
Ha rendelkezik a szerződésből két eredeti és egy ügyvédi szárazbélyegzővel ellátott másolati példánnyal, illetve a B400-as NAV adatlapokkal, a szükséges szolgáltatási díj megfizetése mellett a tulajdonjog, illetve a haszonélvezeti jog bejegyzését kérelmezve be is nyújthatja az okiratot földhivatalba. Kizárólag a leírtakból kiindulva a bejegyzésnek akadálya nincs.
Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy 
a vagyonszerzési illeték alapjául szolgáló forgalmi érték megállapításánál az abban az időpontban fennálló forgalmi érték az irányadó, amikor a vagyonszerzést a közjegyző vagy bíróság bejelenti, illetve az ingatlanügyi hatóság a hozzá érkezett vagyonszerzési ügy iratait továbbítja az állami adóhatóságnak, vagy a vagyonszerzésről az állami adóhatóság más módon tudomást szerez.
Lakóház ajándékozása esetén az ajándékozási illeték mértéke az ingatlan fentiek szerint megállapított forgalmi értékének 9%-a, egyéb ingatlan esetében pedig 18%-a.
Ugyanakkor mivel a szerződések földhivatalba történő benyújtásának határideje 30 nap, a késedelmes időszakra vonatkozóan a NAV mulasztási bírságot fog kiszabni, ami az ingatlan értékét és a mulasztás időtartamát is figyelembe véve jelentős összeg is lehet 
[az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése és 91. § (1) bekezdése].

Az időközben megvalósított ráépítésre is tekintettel javaslom, hogy gondolkodjanak el az ajándékozási szerződés felbontásán, és egy olyan új szerződés megkötésén, melyben a ráépítés ténye és mértéke is megfelelően rögzítésre kerül majd.

Tisztelettel,

Érvénytelen-e az ajándékozási szerződés, ha nem ügyvéd előtt írtam alá?


Tisztelt Ügyvéd Úr! 1990-ben befizettem anyàm lakàsa utàn amit az önkormànyzat Kaposvàron eladott 40 000 Ft kezdő részletet, ami utàn havi 1000 Ft-ot kellett fizetni. 1999-ben eladtàk a balatoni közös nyaralómat 6 000 000 Ft ért, amiből az én részem 3 000 000 Ft. Ebből kifizettem a 150000 Ft fennmaradó részletet a lakàsra, és adtam a bàtyàmnak 1 000 000 Ft-ot, ami az anyàm lakàsa fele volt, és igy lemondott a leendő örökségéről, vagyis inkàbb megzsaroltak: ha nem adod oda neki a pénzt, akkor nem kapsz semmit. Ígyhàt odadtam, ami tanúk alàirràsàval meg is történt. Kicseréltem az összes bútort, ami nekem 5 000 000 Ft-ba kerult, az anyàmnak adtam 500 000 Ft-ot. Az anyàm ràm is íratta a lakàst, de ajàndékozàsi szerzodéssel. Mivel Franciaorszàgban élek, az ügyvéd elkuldte az ajàndékozàsi szerződest, igy alàirtam és a megfelelő papirokkal együtt az àtiratàs megtortént. Ügyvéd 60 000 Ft, az àtiratàs 485 000 Ft, amit ki is fizettem. 2006-ban hazamentem, és a meglepetésemre az anyàm nem engedett be a lakàsomba, kidobott. 2015-ben felvettem a kapcsolatot egy kaposvàri Ügyvéddel, aki felszólitotta, hogy hagyja el a lakàsomat, ami nem tortént meg. 2016 januàrban az anyàm birósàgi úton vissza követeli az ajàndékot, vagyis a lakàst 100%-ban. A tanúk meghallgatàsuk soràn mind elismerték, hogy én fizettem ki mindent, nem az anyàm, most pedig abba kötnek bele, hogy az ajàndékozàsi szerződés nem volt szabàlyos mivel postai uton kerult az ügyvédhez. Nagyon tanàcstalan vagyok, az amit megvettem, az amiért nagyon sok pénzt adtam a bàtyàmnak, az anyàmnak az àtiratàsért az most mind elveszthetem egy ügyvédi hiba miatt. Nagyon vàrom a vàlaszàt szivességét elore is Koszonom P. Csaba


Tisztelt Csaba!

Az a körülmény, hogy nem ügyvéd előtt írta alá az okiratot, önmagában még nem teszi érvénytelenné a szerződést.
Egyebekben a jelen honlap keretei között folyamatban lévő bírósági per véleményezésére nincs lehetőség, különösen úgy, hogy a perben jogi képviselővel jár el.

Tisztelettel,

Jelzálogjoggal terhelt ingatlan ingyenes átruházása az unokákra.


Tisztelt Ügyvéd Úr! A következő ügyben szeretném kérni a tanácsát: édesanyám 77 éves, egy lakás egyedüli tulajdonosa, melyre húgomék /két gyermeke van/ jelzáloghitelt vettek fel hét évvel ezelőtt. Fedezetként még rendelkezésre áll az a lakás, melyben laknak. /Édesanyám lakásának értéke kb. 6 millió, húgoméké kb. 8 millió Ft/. Jelenleg kb. 9 millió forint a tartozás, melyet folyamatosan törleszt húgom és a férje. Édesanyám szeretné unokáinak ajándékozni a lakását /húgomnak, ahogyan már említettem kettő gyermeke van, nekem szintén kettő leányom/. Elhunyt bátyám gyermekének nem szeretne juttatni belőle, mivel nem tartják a kapcsolatot. Melyik út lenne a legideálisabb, hogy az unokák részesüljenek az örökségből, édesanyám ugyanis szeretne végrendelkezni ebben az ügyben. Előre is köszönettel: N-né Anita


Tisztelt Anita!

Az édesanyjának mindenekelőtt azt kell eldöntenie, hogy ingyenesen még életében kívánja-e átruházni az ingatlan tulajdonjogát (ajándékozás), vagy azt szeretné, hogy a tulajdonjog a bekövetkező halála esetén szálljon át az unokákra (végrendelet, halál esetére szóló ajándékozás).
Amennyiben az ingatlanra elidegenítési- és terhelési tilalom is bejegyezésre került, az ajándékozási szerződéssel történő tulajdonszerzéshez a pénzintézet hozzájárulása szükséges. Amíg tehát a bank nem járul hozzá a jelzálogjog törléséhez, az unokák tehermentes tulajdonszerzése nem lehetséges.
Egyenes ági rokonok közötti ajándékozás mentes az ajándékozási illeték alól, és az unokák mint végrendeleti örökösök öröklése is mentes az öröklési illeték alól.
Fel kívánom hívni a figyelmét arra, hogy a bátyja gyermekeit mint leszármazókat mindhárom esetben kötelesrész illetheti meg. Kötelesrész címén a kötelesrészre jogosultat annak harmada illeti meg, ami neki – a kötelesrész alapja szerint számítva – mint törvényes örökösnek jutna [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 7:75. §-a, 7:81. § (1) bekezdés a) pontja és 7:82. § (1) bekezdése].

Tisztelettel,

Ingatlanra vonatkozó szóbeli ajándékozási szerződéssel kapcsolatos kérdések.


Tisztelt Ügyvéd Úr! Az apósom egy lakást ajándékozott szóban két fiának. A lakás apósom nevén van. Jelenleg a férjem testvére és párja lakik benne. Szeretnénk már közel 7 éve, hogy a férjem a részét megkapja. Eladásra kínáltuk a férjem részét a sógor párjának, ő kezességére (nem tudom, hogy ilyen létezik) utalva nem vehet fel hitelt, így nem tudja a férjem részét megvásárolni, így ő lezártnak tekinti a témát. Milyen lehetséges megoldások jöhetnek még szóba? Köszönöm válaszát!


Tisztelt Nikolett!

A jelen állapot szerint semmilyen megoldás nem jöhet szóba, és a levelében írt „férje része” sem értelmezhető. A férjének pillanatnyilag semmilyen tulajdoni hányada nincs az ingatlanban, és a szóban megkötött ajándékozási szerződés alapján nem is lehet. Amennyiben ugyanis az ajándékozási szerződés tárgya ingatlan, az ajándékozási szerződést írásba kell foglalni [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:235. § (2) bekezdés]. Az írásba foglalás tehát a szerződés érvényességi feltétele. A tulajdonjog megszerzéséig természetesen értékesíteni sem tudja a férje az ingatlanrészt, ahogy nem illetik meg az egyéb, tulajdonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogosítványok gyakorlása sem.

Tisztelettel,

Hogy tudnám bizonyítékok hiányában is visszakövetelni a hozzátartozóim által a vejemnek adott ajándékokat?


T. Ügyvéd Úr!! Következőkben szeretnék tanácsot kérni Öntől: Mi a teendő abban az esetben, ha az ajándék visszavonását szeretném kérni. Lányom válófélben van, az ingatlan tekintetében már megegyezés született. Mi szülők szeretnénk vissza kérni a vejemtől az ajándékba adott pénzt, ugyanis az ingóságok is nála maradtak, és nem hajlandó semmit adni. Mozgás korlátozott gyermeke orvosi kezelésében sem hajlandó részt venni. Közölte, hogy a havi 30 e Ft-on kívül nem hajlandó semmit adni. Ekkor döntöttünk úgy, hogy az ajándékba adott pénzt vissza kérjük. Sajnos az ajándékozás 14 éve történt. Anno a dadi házra hitel lett felvéve, aminek az induló tőkéje a nagymama által kötött és lányomnak ajándékba adott ifjúsági betétkönyv összegéből lett fedezve. Aztán szintén a nagymama ajándékozott lányom részemre kb. 1 millió forintot, amiből a ház teteje lett felújítva. Valamint a nagymama nővérétől 200.000.- Ft-ot, amiből a fűtés lett korszerűsítve. Kérdésem az lenne, hogy ezt milyen módon tudnám vissza kapni bizonyíték hiányában. Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel N. Béláné


Tisztelt Mária!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:237. §-a alapján az ajándékot az ajándékozó követelheti vissza. Figyelemmel arra, hogy nem Ön volt az ajándékozó, így visszakövetelni sem tudja az ajándékot.
Megegyezés hiányában ajándék visszakövetelése csak peres eljárás útján lehetséges, melyben Ön mint felperes köteles bizonyítani állításait. Bizonyítékok hiányában nincs esélye a per megnyerésére.

Tisztelettel,

<