Ingatlanjogi Tanácsadás

"Visszaszáll"-e az ingatlan tulajdonjoga a korábbi tulajdonosra, ha az új tulajdonos tizenegy éve nem íratta a nevére az ingatlant és nem is gondozza azt?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Anyukám 11 éve eladott egy szőlőt, amin egy présház is van. Adásvételi szerződés lett írva, azonban az új tulajdonos nem írta át az ingatlant a saját nevére és azóta sem gondozza. A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetre van-e valami jogszabály, hogy x év után visszaszáll-e az előző tulajdonosra az ingatlan? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm!


Tisztelt Evelin !

Az ingatlan tulajdonjogának átszállásához annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. Amennyiben tehát ez nem történt meg, az ingatlannak még mindig az édesanyja a tulajdonosa - annak tulajdonjoga tehát nem szállhat vissza rá. Egyébként nem létezik olyan jogszabály, amely alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog egy idő eltelte után "visszaszállna" az eredeti tulajdonosra amiatt, mert az új tulajdonos nem gondozza az ingatlant.

Tisztelettel,

Érvényes-e az ingatlanra vonatkozó szóbeli adásvételi szerződés?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Kicsit lehet hosszadalmas lesz, és szerintem elég bonyolult eset! Elnézést előre is! Van egy ingatlan, amely jelen pillanatban egy - talán - osztott portán fekszik. A porta egyik felén az ingatlan, amely édesanyám 100%-os tulajdonában van. A porta másik fele a kert rész egy melléképülettel, amely az öcsém nevén van. A házban kb. 12 éve az öcsém és családja (élettárs, gyerek) lakik kizárólagosan (be volt rendezve az ingatlan édesanyám dolgaival). Az ingatlannal szomszédos porta melletti porta is öcsém tulajdonát képezi. Egy korábban tett felületes, szóbeli egyezség szerint öcsém az ingatlan akkor kialkudott 2,4 millió forintos értékének felét rendezi felém, és akkor édesanyám teljes egészében öcsémnek ajándékozza azt. Ez eddig rendbe is lenne, de.... A problémám itt kezdődik. A kialkudott 1,2 millió forintot hiába vártam, akár részleteben sem kaptam meg, hiába volt a figyelemfelhívás rá, nem ért semmit. Csak ígéreteket kaptam. Majd..., majd,.... 4 évvel ezelőtt nagyapám családsegítő akcióját követően egy kicsit ugyan kierőszakolván, de tudott rendezni belőle 500 ezer forintot. Ugyan írásban nem lett leírna, csak facebookon tett egy kijelentést, 2013 év végéig 250 ezret (ebből 80 ezret fizetett), majd 2014 év végéig szintén, és a maradék 200 ezret 2015 év végéig kifizetik. Mivel már kezdtem megunni, így ismételten felvetettem a dolgot. A következővel támadott le! 1. Annak az ingatlannak a megvételi szándékát csak kierőszakoltuk tőle! Semmi szándékát nem mutatta annak, hogy el akarja hagyni azt. Elég véglegesre rendezkedett be. A villany, gáz, és vízszámla az ő nevére érkezik, már évek óta. A portán lévő melléképület áram illetve vízellátása a házon keresztül megy. Illetve a szomszédos portára készítettet egy tervrajzot, hogy oda házat építsen, de ennek pénzügyi akadályai vannak, így valószínűleg nem lesz belőle semmi. A tervrajz talán már nem is érvényes. Egy újabb felvetés szerint már az 500 ezer ft átadása előtt is adtak korábban 50 ezer forintot. Úgy gondolom, hogy az első 50 ezer ft, vagy a számlák névre írása egyértelmű jelzése annak, hogy az ingatlant teljes egészében a sajátjukként szeretnék tudni. 2. Az ingatlan már nem ér annyit! Csökkentek az ingatlanárak, rosszak az ablakok, az ajtók. A falban lévő vízvezeték törött, nincs kerítés. A kerítést a rossz állapota miatt ők bontották el. Az ajtók ablakok állapotfenntartását nem végezték el. Talán az elején egy kicsit törődtek vele. A falban levő vízvezeték állapotának kijavítására édesanyámtól elkérték a fele pénzt, de annak javítása nem történt meg, állapota csak romlott. Szeretnék megegyezni az öcsémmel, de nem hajlandóak megalkudni. A bírósági gyakorlat érdekelne, hogy jelen esetben milyen esélyeim vannak a bíróságon. Nem ez a végső cél, de valahogy írásbeli megegyezést kell tőlük szereznem, hogy később azt már visszavonni, megváltoztatni ne tudják! A jelenlegi ajánlatuk (amitől egy forinttal sem hajlandóak eltérni). A ház értékét 1,8 millió forintban meghatározni, amelyből ők már rendeztek (50 + 500 + 80) 630 ezer forintot, tehát még 300 ezer forintot hajlandóak adni. (illetve + 100 ft-ot egy fél autóért, amely szintén édesanyám tulajdona és ők használnak már kb. 4 éve) Ezt a 400 ezer forintot 4-5 év alatt fizetnék ki részemre! Amit én szeretnék: Az ingatlan akkor kialkudott értékét! Azaz még 570 ezret + az autóért 100 ezret. A részletfizetés hosszúsága számításaim szerint 5-6 év lehetne. Azzal fenyegetőznek, hogy amennyiben nem megyek bele az ő általuk diktált feltételekbe, akkor visszakérik a 630 ezer forint. Sajnos ezt nem tudom megtenni. (de én úgy gondolom, hogy nem is kellene) Édesanyám csak átmeneti segítséget szeretett volna adni, de úgy tűnik ez nem átmeneti. Annak nincs értelme, hogy édesanyám elajándékozza a ingatlan 50-50 %-ban, mert ezzel csak elnapolná a probléma megoldását, hiszen én nem tudok a fél ingatlannal mit tenni, viszont annak hasznát élvezném. Úgy vélem, hogy édesanyám sem szeretné igazságtalanul csak az egyik gyerekét azzal segíteni, hogy az ingatlanát csak az egyi


Tisztelt Andrea!

Igen nagy részletességgel leírt levelére a válasz sajnos nagyon egyszerű: ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:215. § (2) bekezdés].
Írásbeli szerződés nélkül tehát érvényes adásvételi szerződés nem jött létre Önök között, az átadott "vételárrész" tehát visszajár az öccsének.

Tisztelettel,

Van-e lehetőség arra, hogy az ingatlan vételárát részletekben fizethessem ki?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Bérlek egy házat amit szeretnék megvásárolni! A bérlésnél jeleztem a tulajdonosnak, hogy szeretném megvásárolni az ingatlant, és hogy szeretném beszámítani a vételárba a bérleti díj összegét ... a tulajdonos elfogadta! Egy régi ismerős tartozott nekem egy nagyobb összeggel … sajnos elhunyt mielőtt vissza tudta volna fizetni tartozását, így nem tudom egy összegben a vételárat kifizetni. Kérdésem: van-e valamilyen lehetőség, hogy az ingatlan vételárát részletekben fizessem ki? Ilyen helyzetben létezik-e egy megnyugtató szerződés, ami az eladó és vevő érdekei egyformán biztosítva lennének? Válaszát előre is hálásan köszönöm! Tisztelettel: Zsuzsanna


Tisztelt Zsuzsanna!

Lehetőség van arra, hogy a felek úgy állapodjanak meg, hogy a vevő részletekben teljesíti a vételárat. Ebben az esetben mód van a tulajdonjog fenntartással történt eladás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére is. A fentiekkel az Ön vevői érdekei is biztosítva lesznek, és az eladónak sem kell átruháznia a tulajdonjogát a vételár hiánytalan teljesítését megelőzően.
Kérem, tekintse meg a 407. kérdésre adott választ is!

Tisztelettel,

Megállapodhatok-e úgy az eladóval, hogy több év alatt fizetem ki neki az ingatlan vételárát, évente csak egy részletet teljesítve?


Tisztelt Ügyvéd úr! A párom 100%-ban tulajdonosa egy per és tehermentes ingatlannak, aminek az 50%-át szeretné eladni és én szeretném megvenni. A vételárat kölcsönösen kialkudtuk. Lenne azonban néhány kérdésem. 1. Van-e rá mód, hogy a vételárat több részletben fizessem ki, akár évekre elnyújtva a fizetési ütemezést (pl: 5 év alatt, évente 1-1 részletet)? 2. A teljes körű tulajdonosi jogokat csak a teljes vételár kifizetése után gyakorolhatom, vagy már az első részlet megfizetése után? 3. A földhivatali bejegyzés csak a vételár teljes kifizetése után történik, vagy már azt is lehet az első részlet megfizetésétől, illetve kötelező-e egyáltalán bejegyeztetni, ha az új tulajdonos nem szeretné? Válaszát előre is köszönöm. Tisztelettel: Zoltán


Tisztelt Zoltán!

A felek bármiben megállapodhatnak, amit jogszabály nem tilt. Az Ön által írtaknak semmi akadálya nincs. Sorrendben válaszolva kérdéseire:
1. Van rá mód; arra is, hogy 5 év alatt fizesse ki a vételárat évente csupán egy részletet teljesítve.
2. Ez a felek megállapodásától függ. Nem gyakorlat és nem is javaslom azonban a tulajdonjog átruházását a vételár hiánytalan teljesítését megelőzően.
3. Lehetőség van a tulajdonjog fenntartással történt eladás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére is. Ezzel az Ön vevői érdekei is biztosítva lesznek, és az eladónak sem kell átruháznia a tulajdonjogát a vételár teljesítését megelőzően.

Tisztelettel,

Mi a menete annak, hogy az édesanyám haszonélvezeti jogával terhelten a tulajdonomba kerüljön az édesanyámmal közösen nyújtott kölcsönből a sógorom által felépített ingatlan?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Olyan kérdésem lenne, hogy mi a legegyszerűbb menete az ingatlan tulajdonjogának megszerzésének, és ennek milyen anyagi vonzata van? Sógorom hitellel terhelt telkére édesanyám és én anyagi hozzájárulásunkkal épült egy ikerház. Építési engedély és minden egyéb a sógorom nevén van. A pénzről, amit odaadtunk kölcsönadási szerződés készült. A ház elkészült, és szeretnénk ha az egyik ház az én tulajdonom lenne az édesanyám pedig a haszonélvező. Válaszát előre is köszönöm. Üdvözlettel: V. János


Tisztelt János!

Adásvételi szerződéssel szerezhetik meg az ingatlant, a vételárba pedig beszámíthatják a kölcsön összegét. A haszonélvezeti jog értékével csökkentett forgalmi érték után Önnek 4% mértékű visszterhes vagyonátruházási illeték fizetési kötelezettsége keletkezik. A haszonélvezeti jog alapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (1) bekezdés za) pontja alapján illetékmentes. A honlapon található illeték kalkulátorral kiszámíthatja a várhatóan fizetendő illeték összegét.

Tisztelettel,

<