Ingatlanjogi Tanácsadás

Kötelezhetem-e a tulajdonostársamat arra, hogy bérbe adjuk az ingatlanunkat?


2009-ben elváltam a férjemtől és a Bíróság az ingatlant 50-50 %-os megosztásban ítélte meg. Mivel nem tudtuk a másik felet (egymást) kifizetni, így az eladás mellett döntött a bíróság. Azóta áruljuk a házat. Most volna egy vevő aki készpénzzel kifizetné, de a volt férjem szavával éljek nem szimpatikusak a vevők, és nem adja el nekik. De engem sem óhajt kifizetni a házrészből, pedig mostanában egy nagyobb összeghez jutott, mely fedezné az én részemet. Válásunk óta kérem, hogy mivel én nem lakom a házban, állítása szerint Ő sem, pedig ott fürdik, mos, ruhát szárit, Wc-re jár stb... ezért így ez nem igaz, hisz, közüzemi számlákkal lehet bizonyítani a ház általa történő használatát. Kértem, adjuk ki albérletbe, de abba sem megy bele. Így tulajdonképpen én semmilyen módon nem jutok a pénzemhez. Az albérlet is részemről megoldást jelenthet, mivel kevés a nyugdíjam. Ezért kérdezném, hogy milyen jogi útja volna, hogy beleegyezzen az eladásba, esetleg albérletbe adásba, vagy időközönként általa használt ingatlan után valamennyi pénz fizetésébe? Válaszát előre is nagyon szépen köszönöm ! Tisztelettel: K. Ferencné


Tisztelt Tisztelt!

Sajnos, amennyiben a volt férje elzárkózik attól, hogy az ingatlant közösen értékesítsék, nem marad más lehetőség mint egy újabb peres eljárás, melyben az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését kérheti a bíróságtól.
Javaslom, hogy ajánlott, tértivevényes levélben hívja fel a volt férjét, járuljon hozzá az ingatlan értékesítéséhez a vevők részére, ennek hiányában pedig ahhoz, hogy szüntessék meg az ingatlanon fennálló közös tulajdont akként, hogy a vevők által kínált vételár alapul vételével váltsa magához az Ön tulajdoni hányadát.
Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, bírósághoz fordulhat, és peres eljárás keretében kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését. Ha tulajdonostársa nem tudja - vagy nem akarja - megváltani az Ön tulajdoni hányadát, a bíróság a tulajdonközösség megszüntetését az ingatlan társasházzá nyilvánítása, vagy árverési értékesítése útján is elrendelheti. Az utóbbi esetben a költségek levonása után fennmaradó vételár kerül megosztásra a tulajdonostársak között, tulajdoni hányadaik arányában.
Arra a bíróság sem kötelezheti a volt férjét, hogy adja bérbe a tulajdonát, viszont az által elhasznált rezsiköltségek elszámolhatóak akár a közös tulajdon megszüntetése iránti perben is.

Tisztelettel,

Kihez fordulhatok közös tulajdon megszüntetése ügyében?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Tanácsát szeretném kérni ingatlan ügyben. Az ingatlan Kapuváron található aminek több örököse van. Az egyik örökös testvér párnak nagyobb része van az ingatlanban és ők a környéken élnek. A többi örökös a szélrózsa minden irányában. A Kapuvár környékén élő többségi örökösök semmilyen módon még nem tettek lépést,hogy eladnák az ingatlant vagy ha igényt tartanak az ingatlanra akkor a többi örököst kifizetnék. Kérdésem az lenne,hogy a többi örökös felszólíthatja-e őket az ingatlan eladására vagy ha nem adják el akkor a többi örököst fizessék ki a törvényileg járó X összeggel? Kihez fordulhatnak az örökösök jogorvoslatért és milyenek az esélyeik egy ilyen kacifántos helyzetben? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Ildikó


Tisztelt Ildikó67!

Igen, felhívhatja a tulajdonostársait a közös tulajdon megszüntetésére a fenti módon.
Amennyiben a felhívás nem jár eredménnyel, bírósághoz fordulhat, és peres eljárás keretében kérheti az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetését. Ha egyik tulajdonostárs sem tudja - vagy nem akarja - megváltani a másikat, a bíróság a tulajdonközösség megszüntetését az ingatlan társasházzá nyilvánítása, vagy árverési értékesítése útján is elrendelheti. Az utóbbi esetben a 
költségek levonása után fennmaradó vételár kerül megosztásra a tulajdonostársak között, tulajdoni hányadaik arányában.

Tisztelettel,

Értékesíthetem-e a tulajdonostársam tulajdoni hányadát?


Tisztelt Ügyvéd Úr! Ingatlanunk 3 tulajdonos nevére van bejegyezve, 1/4-1/4 és 1/2 arányban. Régebben értékesíteni szerettük volna, de a tulajdonostársak nem voltak együttműködőek. Ez a helyzet most is fennáll. Az ingatlanban jelenleg két tulajdonos él: az egyik 1/4, a másik 1/2 részben birtokolja az ingatlant. Kérdésem az, hogy bármelyik résztulajdonos élhet-e az értékesítés jogával a másik beleegyezése nélkül, vagy mindenképpen kell a többi tulajdonos beleegyezése is. Milyen módon oldhatom meg, hogy mondjuk értékesítsem a házat, és az összegből részarányosan megkapják a tulajdonostársak a részüket. Egyáltalán megtehetem-e a többiek engedélye nélkül is? Üdvözlettel


Tisztelt Szabina!

A saját tulajdoni hányadát bármelyik tulajdonostárs önállóan is értékesítheti. Ehhez nincs szükség a többi tulajdonostárs beleegyezésére, viszont fel kell hívni őket elővásárlási joguk gyakorlására.
Tehát minden tulajdonostárs a saját tulajdoni hányadát értékesítheti, Ön a tulajdonostársa tulajdoni hányadának értékesítésére természetesen nem jogosult.

Tisztelettel,

Mit tehetek, ha nem ajánlja fel a többségi tulajdonos az ingatlan használatát?


Két gyermekem az édesapjuk után 25%-nyi részt örökölt egy nyaralóból. 75% a nagybátyjuk tulajdona. Az övé azért 75%, mert a még élő nagymama, ill. a nagybátyj édesanyja "eladta" az ő 50%-át, vagyis megfosztotta az unokáit egy jövőbeni újabb 25%-os résztől, mikoris mindkét félnek 50-50% tulajdonrésze lehetett volna. De ez most már mellékes. A lényeg: idén lesz 4. éve, hogy egyáltalán nem jutottak le a gyerekek, ők sem - mármint a nagybáty és családja - tartózkodnak 2 hétnél többet nyáron. Ennek ellenére nem ajánlja fel az ő ott-tartózkodásukat, 4 évvel ezelőtt is úgy kellett "kuncsorogni" azért az 1-2 hétért. Mit tehetünk, mihez van joguk a gyerekeknek? Köszönettel várom válaszát.


Tisztelt Ágnes!

A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is [Ptk. 5:75. §].

A közös tulajdon hasznainak szedése tehát a többségi tulajdonos felajánlásától függetlenül is megilleti a két gyermeket. Célszerű lenne a tulajdoni hányadok arányában megállapodással megosztani a használatot akár természetben, akár időtartamban.

Tisztelettel,

Hogy tehetném ki a tulajdonostárs húgomat az édesanyám haszonélvezetével terhelt ingatlanból?


Tisztelt ügyvéd Úr! Olyan kérdéssel fordulok önhöz, amiben adott egy ingatlan, amiben édesapám halála után, édesanyám a tulajdoni részét nekem ajándékozta, holtig tartó haszonélvezet van anyukámon. Így a húgom 1/4, én pedig 3/4 részben vagyok tulajdonos. A problémám az, hogy húgom az élettársával rengeteg közmű tartozást halmozott fel az ingatlanra, ahol édesanyám, húgom, az élettárs és a közös gyermekük lakik jelenleg. Édesanyám fizet amit tud, de egyedül nem győzi, és a ház már igencsak felújításra szorulna, de húgom párjával csak le akarja lakni, és ez a férfi teljes befolyása alatt tartja húgomat, aki nem mellesleg skizofréniában szenved, gyógyszeres kezelés alatt áll. Többször felajánlottam, hogy kifizetem a húgomra eső részt, hogy menjenek el. és éljék a saját életüket, persze erről hallani sem akarnak! Fizetni sem hajlandók semmibe! Édesanyám lassan már belebetegszik ebbe, és én sem tudom milyen megoldást tudnék találni, hogy ezt a férfit eltávolíthassam a házból, és esetleg akkor majd húgom is utána megy! Mit tehetek meg ilyen helyzetben? Közös tulajdon megszüntetése? Egyáltalán van-e joga az élettársnak ott lakni és beleszólni mindenbe, plusz eladósíthatja a házat, és én tehetetlenül nézzem végig? Köszönöm válaszát!


Tisztelt Katalin!

A közműtartozást a szolgáltató a szerződő féltől tudja követelni.
Egyetértek Önnel abban, hogy végső megoldást a közös tulajdon megszüntetése iránti per jelenthetne, melyben megválthatná a testvére tulajdoni hányadát.
Addig is édesanyja az ingatlan haszonélvezőjeként lakás kiürítése iránti per útján a jelen tulajdoni viszonyok mellett is kötelezhetné testvérét és élettársát a kiköltözésre.

Tisztelettel,

<